Annons

Annons

Annons

Västmanlands län

Insändare
Folkbildningen är demokratins blodomlopp

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Tärna folkhögskola.

Bild: Rasmus Hammarström

Annons

Svenska folket har sagt sitt. Men demokrati är så mycket mer än att rösta en gång vart fjärde år. Genom folkbildning och föreningsliv är demokratin en självklar del av allas vår vardag.

I de cirka 1 000 föreningar med koppling till folkbildningen i Västmanland hålls det demokratiska samtalet levande. På medlemsmöten, styrelsemöten och årsmöten tillämpar vi demokrati. Inte alltid perfekt, men alltid med en strävan efter att respektera allas åsikter, rättigheter och lika värde. Vi utgår alltid från människors intressen och drivkrafter.

Vi är stolta över vår roll i en levande demokrati. Hela samhället har nytta av att människor känner tillit till varandra och upplever att det går att påverka. Studieförbunden har sina rötter i en mångfald av folkrörelser, och vi har ett gott samarbete med alla våra föreningar. Vi vet hur det lokala föreningslivet fungerar, och kan hjälpa dem så de har en fungerande organisation, kan bedriva sina verksamheter på ett bra sätt och nå nya målgrupper.

Annons

Annons

Tärna folkhögskola.

Bild: Rasmus Hammarström

Idag pratas det mycket om trygghet och brottsbekämpning. Skola, polis, socialtjänst säger alla: ”förebygg problemen innan de uppstår, det vinner alla på”. Vi instämmer. Vi finns nära människor, och vi vet att både folkbildningen och föreningarna betyder mycket för många.

När en människa t ex genom folkhögskolorna hittar ett sammanhang och återgår i arbete eller studier, kan livet vända i en positiv riktning. Det är bra för hela samhället!

Folkbildning och civilsamhälle lade grunden till vårt demokratiska samhälle och fortsätter att fylla rollen som bärare och värnare av den svenska demokratin. Men vi kan inte slå oss till ro.

Inför valet den 11 september har vi i folkbildningen utbildat 1 000 röstmottagare i Västerås och Fagersta för att möjliggöra att allmänna val genomförs. Det är ett hedervärt uppdrag.

Men långt viktigare är den demokratiska fostran som vi bidrar med i vardagen, även av de människor som ännu inte omfattas av demokratiska idéer och förhållningssätt. Tack vare vår bredd och lokala närvaro når vi även dem. Om inte vi folkbildare gör det, vem ska då göra det?

Styrelsen för Västmanlands länsbildningsförbund

Annons

Maria Engelfeldt, Folkuniversitetet

Eva-Marie Rasmusson, ABF

Joakim Öhrndalen, Studieförbundet Vuxenskolan

Annons

Lars Forsmark, Västerås folkhögskola

Karin Ekstedt, Studiefrämjandet

Kristin Pleick, RF-SISU

Josefin Nyström, Ibn Rushd

Jenny Jogensjö, Tärna Folkhögskola

Roger Karlsson, Bilda

Eva Lundqvist, Hästsportens folkhögskola

Madeleine Landhage, Medborgarskolan

Irja Convalius, NBV

Peter Thederan, Sensus

Margareta Abelli, Kulturens

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan