Annons

Annons

Annons

Sala

Läsartext
Rådhusets renovering 1927 involverade Salas bästa företag

En liten nostalgisk tillbakablick över rådhuset vid Stora torget, från Bo Svärds penna i dubbel bemärkelse.

Text

Detta är en läsartext.

Bild: Carola Blank

Annons

En genomgripande renovering av vårt gamla rådhus företogs under ett halvårs tid 1927, där de mest välrenommerade Salaföretagen fick visa sitt kunnande. Allt gicks igenom från grund till tak där goda råd gavs av bland annat kände stadsarkitekten i Västerås, Erik Hahr. Han hade nyligen åstadkommit ritningarna till det nya polishuset på Rådhusgatan 2, med invigning just 1927.

Rådhuset i den röda färg det haft sedan mitten av 1990-talet. Innan dess var det grått. Bild: Bo Svärd

För byggnadsarbetarna vid rådhusets restauration ansvarade Diös medan målning av väggar, golv och tak låg på målarmästare Bergholms lott. Finsnickerierna blev trävaruaffären Andersson & Bruces ansvar samt de elektriska installationerna hamnade hos Sala Elektricitetsverk som var den största elfirman i staden då.

Annons

Annons

Plåtslageri och koppararbeten togs om hand av mästaren själv, G.A. Sjöberg. Ett känt namn i Sala vid den här tiden.

Vid restaureringen följdes som nämnts de direktiv som bestämdes av arkitekten Hahr.

1994 togs beslutet att måla rådhuset rött som det är nu. Bild ur boken ”Anders Diös bygger i Sala” (redaktör Carl Björk).

Rådhusets gamla kristallkronor kom åter till heders på nedervåningen. Man ville i görligaste mån återge den gamla 1700-talsprägeln. Ett provisoriskt arkiv för handlingar på lång tid inreddes på vinden, där väggarna belades med eldhärdiga plattor. Arkivet finns kvar än i dag vill jag minnas efter besök där för några år sedan.

Beträffande uppvärmningen installerades centralvärme med samma värmekälla som polishuset intill. Arbeten utförda av Ågrens mekaniska verkstad, eller Ågrens Rörläggning om allt ska vara rätt.

Rådhusets gård, eller insida, snyggades till med smågatsten samt centralt en vattenkonst, en så kallad Nävekvarns vattenlek, med sin behagligt porlande vattenstråle.

Takryttaren, eller tornspiran, kom från en herrgård i Norrköping.

Bild: Carola Blank

En takryttare på före detta Taborsbergs herrgård utanför Norrköping blev utbjuden till försäljning. Den inköptes på arkitekt Hahrs inrådan av Sala stad och transporterades strax per tåg till Sala och dess rådhus, och fick efter stor möda och omsorg sin plats på rådhusets tak. Till stor glädje för Salaborna får man väl säga.

Annons

Annons

Kostnaden för takryttaren betalades dels genom en insamling, 1 856 kronor, samt 2 055 kronor som gåva av drätselkammarens ordförande Hr Bolander.

Samtidigt med takryttaren på plats lades även hela taket om med nytt tegel. Den övre delen var tidigare plåtklädd.

Portens avancerade koppararbeten utfördes av yrkeskunniga i Uppsala.

Bild: Carola Blank

Portens avancerade koppararbeten utfördes av yrkeskunniga i Uppsala medan övriga metallarbeten togs om hand av plåtslagaremästare G.A. Sjöberg. Det var noga med titlar förr.

För att sammanfatta hela restaurationen under dessa månader 1927 fick Salaborna ett nästan nytt rådhus med 1700-talsprägeln i behåll. Känslan från det förflutna måste finnas kvar.

Kristallkronorna finns fortfarande kvar, de hänger i Gustav Adolfssalen.

Bild: Carola Blank

Kristallkronorna finns fortfarande kvar, denna hänger utanför Gustav Adolfssalen.

Bild: Carola Blank

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan