Annons

Annons

Annons

Sala

Debatt
Sala kommun får inte svika företagen

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Efter allt att döma så går Sala kommun mot ett vänsterstyre efter årsskiftet. Det är en enligt oss en sväng i helt fel riktning. Sala är Västmanlands mest företagsamma kommun med över 2800 företag på 23000 invånare. I vår stad finns många små och medelstora företag. Därtill finns också ett par riktigt stora arbetsgivare.

Dessa verksamheter är viktigare för kommunen än vad man tänker sig i vardagen. De skapar arbetstillfällen, utför viktiga uppgifter i och åt kommunen, de har en naturlig roll i den utmaning som kommunen har att klara den framtida ekonomiska utmaningar.

Under den gångna mandatperioden har Alliansens partier tillsammans arbetat med målsättningen att förenkla företagandet. Under mandatperioden har vi nollat avgifter för uteserveringar, skyltning och torghandel. Vi har arbetat löpande med att stärka samhällsbyggnadsprocessen för att över tid säkra tillgången till byggbar mark. Vi ser byggande av nya bostäder starta upp och under bygget av Gärdesta modulskola utfördes en stor del av entreprenadarbetet av lokala företag.

Annons

Annons

"Genom konkreta uppdrag tänker vi agera för att utöka andelen verksamhet som går ut på entreprenad och på så vis uppmuntra fler företag att söka sig hit kommer vi vara den politiska kraft som ser till att Sala kan förbli Västmanlands mest företagsamma kommun", skriver Erik Hamrin (M).

Bild: Rasmus Hammarström

I många av dessa frågor har vi haft en enig syn med både Salas Bästa och Sverigedemokraterna. När vi mött företagarna har de efterfrågat mer dialog och större möjligheter att jobba med kommunen som uppdragsgivare. Några vill även ”utmana” kommunen för att tillhandahålla tjänster som vi idag gör själva. Det har varit det sittande styrets tydliga uppfattning att när kommunen utnyttjar företagens driv, kompetens och kapacitet så vinner båda parter på det.

Och nu är vi såklart rädda att den tiden är på väg att rinna ut. En stor del av det tillträdande styrets partier ser tyvärr inte på företagens kraft på samma sätt som vi gjort. Bland Socialdemokrater och Vänsterpartiets vallöften går det att läsa om hur kommunen ska ta tillbaka uppgifter som idag görs av företag på entreprenad i egen regi. Den kommunala städningen inte minst. Trots att ett flertal utredningar visar att det skulle bli väsentligt dyrare, öka kommunens investeringsbehov och att det dessutom faktiskt inte är något fel på den upphandlade städningen så framhärdar vänsterblocket i sin misstro mot företagen.

Vi hoppas att Centerpartiet nu inte ger vika för vänsterpartiernas företagsfientliga förslag och politik. Det vore ett lika olyckligt som oklokt beslut av ett parti som genom åren kämpat med oss andra Allianspartier för att just stärka företagandet.

Annons

När partierna i Koalition Sala presenterar sin budget i november så kan vi lova att vi inte avser återta städningen i kommunal regi. Inte ens bitvis. Tvärt om tänker vi istället fortsätta kämpa för att Sala kommun blir ännu bättre på att ta hjälp av näringslivet för att leverera varor och tjänster med hög kvalitet till kommunen.

Annons

Genom konkreta uppdrag tänker vi agera för att utöka andelen verksamhet som går ut på entreprenad och på så vis uppmuntra fler företag att söka sig hit kommer vi vara den politiska kraft som ser till att Sala kan förbli Västmanlands mest företagsamma kommun.

Vi tror att Centerpartiet alltjämt står med oss i denna fråga. Vi kan inte tänka oss att de vill svika Salas företag när det gäller deras möjligheter att utvecklas och växa.

För Moderaterna i Sala

Erik Hamrin (M) gruppledare och vice ordf. i kommunstyrelsen

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan