Annons

Annons

Annons

Salas 400-årsjubileum

Insändare
Glöm inte bort kulturen i 400-årsfirandet

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Har någon nämnt ordet KULTUR inför 400-årsjubiléet 2024? Eller har jag kanske missat något?

Om jag tillåter mig till en början en metafor. En behovstrappa i fem steg (Maslow), så befinner sig de som planerar på det lägsta trappsteget, där man diskuterar: administration, kostnader, investering, försköning av kommunen på olika nivåer, byggnation, näringsliv etcetera. Egentligen fasta åtgärder, man kan säga statiska och konkreta.

Annons

Annons

Det behövs färgsättning, något mer levande, något som för upp oss kommuninvånare till steg tre på behovstrappan. Till gemenskap.

År 1974 var jag själv involverad kring festligheterna under 350-årsjubiléet. Navet i det lokala musiklivet, kommunala musikskolan (i dag Kulturskolan) spelade en central roll i de musikaliska inslagen.

Musikskolans ledare, lärare deltog aktivt i det lokala musiklivet. Det utbud som fanns var allehanda konstellationer som: Sala Orkesterförening, Sala Blåsorkester, Kammarkör, Sala Storband, oktettmusicerande, kammarmusik etc. Tyvärr har en del verksamheter upphört.

"Det behövs färgsättning, något mer levande", skriver insändarskribenten.

Bild: Ari Korzeniowski

Under 1970-talet hade Musikskolan betydligt mer resurser pekuniärt jämfört med idag. Skolans budget har i det närmaste halverats och andra verksamheter har tillkommit som dans, konst etcetera. Verksamheter som skulle rymmas i befintlig budget.

Kulturskolan är i dag, trots minskade resurser och färre personal, en på många sätt stor tillgång. Inte bara för att ge ungdomar god undervisning, en positiv upplevelse av musik, dans, konst med mera, och förhoppningsvis ett livsintresse, en hobby. Kulturskolan och dess ungdomar utgör ett härligt inslag för att sätta färg och skapa glädje i det kommande jubiléet. Kultur är ett hantverk som kräver en bra framförhållning och lång förberedelse. Ta tillvara den kompetens, duktiga pedagoger och verksamheter som finns inom Kulturskolan!

Annons

Annons

Och därmed är vi uppe på steg fem i behovstrappan, där den levande kulturen finns. Här finns kultur i alla dess former: teater, film, konst, litteratur, musik och dans med mera.

På denna nivå kan man utveckla sin fulla potential!

Herbert Aldenbjörk, 82-årig fossil

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan