Annons

Annons

Annons

Sala

Insändare
Tuffa tider väntar Sala kommun – samarbete är ledordet 2023

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Amanda Lindblad (S), Ingela Kilholm Lindström (MP), Anders Wigelsbo (C), Johanna Ritvadotter (V),

Bild: Rasmus Hammarström

Annons

När vi i Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet efter valet i september valde att bilda ett styre tillsammans var det avgörande för oss att bygga en stabil majoritet i en otrygg tid.

Det försämrade säkerhetsläget, med ett pågående krig i Europa, påverkar Sala kommun på många olika sätt. Kraftigt höjda energi- och drivmedelspriser, höjda livsmedelspriser, inflation och stigande räntekostnader är några av de utmaningar som vi redan nu men även framåt kommer behöva förhålla oss till.

Sedan beslutet om budgetdirektiv i juni så har kostnaderna för pensioner ökat, vi har fått en försämrad skatteprognos och vi har dessutom behövt göra en nedskrivning av befolkningsprognosen. Efter att SD-M-regeringen presenterat sin budgetproposition under november står det också klart att Sala och övriga kommun- och regionsverige blir utan de viktiga tillskott som tydligt efterfrågats. Dessutom tas viktiga satsningar på äldreomsorgen bort. Nu larmar kommuner och regioner gemensamt inför nästa år.

Annons

Annons

Anders Wigelsbo (C), Johanna Ritvadotter (V), Amanda Lindblad (S), Ingela Kilholm Lindström (MP).

Bild: Rasmus Hammarström

Sammantaget innebär detta markant försämrade ekonomiska förutsättningar inför de kommande åren. Det leder till att vi i den budget som vi idag föreslår fullmäktige dessvärre inte har möjlighet att möta alla de ekonomiska behov som inflationen och andra faktorer driver.

Att kommande verksamhetsår kommer bli tufft råder det inga som helst tvivel om. Samtidigt vill vi noga understryka att stora tillskott görs till alla kommunens verksamheter och att fördelningsprincipen av tillskotten som beslutades i budgetdirektivet juni ligger kvar. Vi ser satsningarna som då beslutades som lika delar viktiga i sak som en förutsättning för stabilitet i verksamheterna.

Alla delar av kommunens verksamheter behöver tillsammans göra ansträngningar för att både leverera god välfärd och klara de begränsade ekonomiska förutsättningarna. Vi behöver samla våra resurser och samarbeta mer. Vi har särskilt pekat ut behoven av att förbättra arbetsmiljön inom äldreomsorgen, därför inleder vi nu arbetet med att ta bort de delade turerna. Att vända skolresultaten är hela kommunens angelägenhet och därför kommer kommunstyrelsen bidra till att samla kommunala resurser för arbetet med ökad måluppfyllelse och höjd kvalitet för eleverna i Salas skolor.

Annons

Viktigt att påminna sig om är att Sala kommun har en grund med stor potential att stå på. Vi har en växande befolkning, en jämförelsevis högre sysselsättning än länet i snitt, ett starkt näringsliv med blandning av många små- och medelstora företag, ett rikt kultur- och fritidsliv och många aktiva föreningar som bidrar med bra verksamhet. Vi ska fortsätta driva på utvecklingen. Fler bostäder ska byggas så att vi fortsätter att växa. Vi kommer också arbeta aktivt med företagsklimat och för fler företagsetableringar för fler arbetstillfällen i kommunen.

Med samarbete och samverkan som ledord för det arbete vi har framför oss så är det vår gemensamma övertygelse att 2023 inte bara blir ett år vi genomlever utan att ett år då vi även kommer kunna åstadkomma utveckling.

Amanda Lindblad (S), tillträdande ordförande i kommunstyrelsen

Anders Wigelsbo (C), tillträdande vice ordförande kommunstyrelsen

Johanna Ritvadotter (V), gruppledare

Ingela Kilholm Lindström (MP), gruppledare

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan