AnnonsDina Försäkringar Mitt

Föreningar och organisationer i Sala med omnejd - nu kan ni söka sponsring hos Dina Försäkringar

Dina Försäkringar Mitt har sponsrat föreningar i och kring Sala sedan flera år tillbaka.

Nu tar de ett omtag för att bland annat skapa en levande landsbygd, öka integrationen samt bidra till att förbättra den psykiska- och fysiska hälsan hos barn och unga.

– Vi vill ge tillbaka till samhället och våra medmänniskor, säger Linda Näslund, affärsområdeschef marknad.

Om du, din förening eller organisation är intresserad av att söka medel tar Dina Försäkringar Mitt emot ansökningar löpande. Läs här nedan hur du eller ni går till väga.

Dina Försäkringar Mitt har sponsrat föreningslivet under många år. Det har blivit en naturlig del av deras vardagliga arbete, men nu vill de ge tillbaka mer till samhället. Från och med i år kommer de att ge medel till fristående projekt som bidrar till samhällsnyttan.

– Om vi blickar tillbaka i tiden så har vi tidigare sponsrat föreningarnas löpande verksamhet. Nu paketerar vi om hela konceptet och ger alla föreningar, organisationer och engagerade eldsjälar möjlighet att ansöka om stöd för enskilda projekt, säger Linda Näslund, affärsområdeschef marknad.

Skicka in din ansökan och läs mer - klicka här

Behöver gymnastiksalen rustas upp? Är fotbollsföreningen i behov av nya fotbollar? Dina Försäkringar Mitt uppmanar alla att söka medel - både för stora och små projekt.

Dina Försäkring Mitts område innefattar; Gävleborg, Dalarna, Västmanland, Uppsala, Stockholm och Södermanland. Hon berättar att de kommer att prioritera fristående projekt, aktiviteter eller initiativ, som på olika sätt bidrar till att skapa ett levande lokalsamhälle, öka integrationen och jämställdhet.

– Vi tittar också på om projektet motverkar socialt och ekonomiskt utanförskap. Det är även viktigt för oss att ansökningarna har fokus på hållbar utveckling, säger Linda Näslund.

Läs mer om vilka projekt som prioriteras på Dina Försäkringars hemsida

Dina Försäkringar Mitt fortsätter sponsra föreningar i och kring Sala. "Vi vill hjälpa till att skapa ett levande lokalsamhälle", säger Linda Näslund.

Om du är intresserad av att söka medel tar Dina Försäkringar Mitt emot ansökningar löpande. En speciellt utsedd kommitté kommer att gå igenom alla ansökningar fyra gånger om året. Glöm inte att skriva en tydlig motivering till varför just du, organisationen eller föreningen ska få medel.

– Hockeyrinken i ditt bostadsområde kanske är i stort behov av bättre belysning för att öka tryggheten. Det kan också vara din lokala fotbollsförening som behöver nya bollar, säger Linda och fortsätter:

Ett litet projekt är lika viktigt som ett stort projekt.

Det finns även eldsjälar som hjälper utsatta människor med bland annat matkassar.

– Vårt omtag kring sponsring ligger helt rätt tiden. Det är sämre tider och lågkonjunktur. Vi märker att det finns ett ökat behov av stöd – och vi vill hjälpa till att skapa ett levande lokalsamhälle, säger Linda Näslund.

Denna text är en annons producerad av Bonnier News Brand Studio och inte av Sala Allehandas redaktion. Vill du veta mer om hur vi arbetar med denna typ av material får du gärna kontakta oss på cm.native@bonniernews.se
Till toppen av sidan