Annons

Annons

Annons

Sala

Debatt
Våra barn har rätt till en trygg skolmiljö

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Studiero är en förutsättning för lärande. Utan lugn och ro i klassrummet samt i kapprum och på skolgården, kan inte lärarna bedriva en bra undervisning för alla elever och det tar både energi och fokus från skolarbetet för både elever och lärare i en otrygg miljö.

Vi i Koalition Sala vill se ett värderingsskifte där lärare ska känna att de har rätten på sin sida med att upprätthålla studiero. De behöver stöd och verktyg för att kunna ingripa i stökiga situationer och få mandatet de behöver.

Med tanke på den otrygga situation som varit under lång tid på kommunens högstadier, vill vi från Koalition Sala se ytterligare krafttag för att komma till rätta med problemen och få en trygg och kunskapsinriktad skola för elever och personal.

Annons

Klassrum på Ekebyskolan.

Bild: Rasmus Hammarström

Annons

För att göra det väckte vi på mandatperiodens första skolnämnd den 17 januari ett nämndinitiativ om att det genomförs en kontinuerlig och systematisk trygghetsinventering med uppföljning, för att kunna utvärdera och analysera de behov som finns idag och framöver.

Detta är också viktigt för att tydligt visa sitt avståndstagande från alla tendenser till trakasserier och annan kränkande behandling. Planen bör innehålla vad man ska göra för att stärka arbetet som främjar barns och elevers olika rättigheter och hur man ska förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling samt skapar en miljö som ger förutsättningar för bättre skolresultat.

Hanna Westman (SBÄ) och Viveca Molin (M). Bakom insändaren står även Tryggve Lindman (SD).

Bild: Rasmus Hammarström, Privat

Genom att löpande arbeta med trygghetsinventering tillsammans med personal, elever, föräldrar, BUP, socialtjänst och polis skapas en transparens för det pågående arbetet och ger en trygghet för alla parter.

Detta är något vi ser bör ingå i det systematiska kvalitetsarbetet och förstås följas upp varje år. Det kan handla t ex om att det finns tillräckligt med vuxna närvarande, fungerar lås och belysning som det ska, finns det otrygga platser i och omkring skolan, förekommer det klotter, stölder och skadegörelse, förekommer kränkning och mobbning och hur arbetar man med det, finns det något i närmiljön som kan vara otäckt, buskar, träd, parkeringar med mera.

Annons

Våra barn har rätt till en trygg miljö, vår personal har rätt till en trygg arbetsmiljö och alla vårdnadshavare har rätt att känna sig trygga med att skicka sina barn till skolan. Det hoppas vi nu också att styret håller med om så att vårt initiativ får gehör.

För Koalition Sala

Tryggwe Lindman (SD), oppositionsråd i skolnämnden

Viveca Molin (M), ledamot i skolnämnden

Hanna Westman (SBÄ), ledamot i skolnämnden

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan