Annons

Annons

Annons

Heby

Debatt
SD: Vi vill att Tallgården ska leva vidare

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Tallgården i Östervåla.

Bild: Rasmus Hammarström

Annons

Söndagen den 15:e januari hölls det ett öppet möte som anordnades av Östervåla utvecklingsråd angående nedläggningen av Tallgården där drygt 200 oroliga människor dök upp. På mötet fick Hebys politiker svara på frågor ställda av arrangör samt medborgare. Många i publiken kom till Fokus i Östervåla med förhoppningar om att beslutet om Tallgården skulle backas och drivas vidare tills en plan för framtidens äldreboende tagits fram. Men de flesta lämnade mötet besvikna. En fråga blottade även sprickor i det nuvarande styret då Annika Krispinsson (C) indikerade att det huvudsakligen fanns ekonomiska incitament, varpå Ingalill Hellgren (S) rakryggat menade att det var arbetsmiljön och lokaler som inte möter dagens standard som var huvudorsaken.

Annons

Malin Strömberg (SD), ledamot i vård och omsorgsnämnden.

Bild: Privat

Annons

Tallgårdens äldreboende ligger många varmt om hjärtat och den har varit en självklarhet för alla nu levande generationer i Östervåla. Därför är det inte konstigt att det väcks känslor när den med kort varsel stängs ned. Man kunde höra om en rapport från 2012 där man dömde ut Tallgården, det var således inga nyheter om att det behövde göras något åt vård- och omsorgsplatserna i kommunens norra delar. Man hade redan 2012 kunnat börja planera för en långsiktig lösning, men tyvärr gjordes ingenting. Hastiga beslut, dålig planering och dålig kommunikation har lett till den situation vi ser idag. Vi hade velat se en bättre medborgardialog och mer transparenta beslut kring rundorna om Tallgården före valet. Då det hade kunnat bli en valfråga om Tallgårdens vara eller icke vara.

Vi som parti hade själva kunnat göra mer, våra representanter har till exempel inte reserverat sig mot de tagna besluten. Något vi såklart borde ha gjort - det var fel av oss.

I sista stund försökte vi få in ett tilläggsyrkande i styrets budget, ett yrkande som hade gjort att en ny plan för Tallgården hade funnits på plats innan tomställning. Tyvärr var det inget annat parti som ville rösta för en sådan lösning. Under senaste mötet i vård och omsorgsnämnden presenterade vi ännu en gång ett initiativärende med förslag som skulle innebära att Tallgården skulle kunna drivas vidare tills en plan om ett nytt äldreboende etablerats. Återigen var det endast Sverigedemokraterna som yrkade bifall.

Annons

Annons

Vart den övriga oppositionen står i frågan är oklart men vi ser positivt på Kristdemokraternas tidigare utspel i SA som indikerade om en vilja att driva Tallgården vidare tills en plan om framtidens äldreboende tagits fram, men vi kan bara beklaga att de inte röstat på något av de politiska initiativ vi lagt fram. Vår dörr är dock alltid öppen om de har en vilja att samarbeta med oss, speciellt i frågor som dessa.

Joel Wåhlén (SD), ledamot i kommunfullmäktige.

Bild: Privat

Vi vill också fokusera på det framtida äldreboendet i Östervåla, se till att den utredning som nu utförs löper på och att de äldres behov tillgodoses. Vi i SD ser många fördelar med att etablera det nya äldreboendet bredvid Kvarnängens äldreboende, där det i dag finns en förskola som med fördel skulle kunna flyttas då det är en barack-konstruktion.

Detta skulle exempelvis ge de äldre närhet till vänner och bekanta, närmre till sjukvård och apotek, mindre nivåskillnader och en lugnare miljö. Tallgårdens fastighet är trots att den är utdömd som vårdlokal i gott skick, därför ser vi en möjlighet för Tallgården att leva vidare som ett 60+ boende.

Allt detta behöver så klart utredas i den utredning som nu fortgår, men det är den vision vi i SD kommer arbeta mot.

Malin Strömberg (SD), Harbobo och ledamot i vård och omsorgsnämnden

Joel Wåhlén (SD), Östervålabo och ledamot i kommunfullmäktige

Jonathan Othén (SD) Regionråd från Östervåla

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan