Annons

Annons

Annons

Sala

Insändare
Politiker i Sala – ta ert skolansvar nu!

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Skolan är satt under stor press med i praktiken krav på nedskärningar eller ”effektiviseringar” varje år. Det vilar ett tungt ansvar på våra lokala politiker att agera för att bryta den utvecklingen. Sveriges Lärare kräver ett ansvarstagande kopplat till skolsektorn – och det är ni politiker som har det konkreta dagliga ansvaret för skolan idag.

Sedan årsskiftet finns det nya fackförbundet Sveriges Lärare med cirka 300 000 medlemmar. Landets lärare i alla delar av skolsystemet talar nu med förenad och stark stämma. Det kommer att märkas att vi är många som står enade. Självklart även i Sala!

"Ni kommunpolitiker behöver ge företräde åt skolan så att alla elever ska kunna klara sin skolgång och få en bra start i livet", skriver Marita Karlström-Andersson och Åsa Haga-Eriksson.

Bild: Rasmus Hammarström

Annons

Annons

Vi samlar nu oss kring ett antal frågor för att få till nödvändiga förändringar. Vi arbetar för:

1 En mer likvärdig skola och förskola för alla barn och elever.

2 Att krafttag görs för att stärka lärares arbetsmiljö och minska arbetsbelastningen.

3 Att hela skolsektorn prioriteras under hela mandatperioden.

Marita Karlström-Andersson.

Bild: Rasmus Hammarström

Här i Sala kräver vi också att politikerna ska se till att vi har ändamålsenliga lokaler som håller måtten när det gäller arbetsmiljöns olika aspekter. Vi kräver nu en långsiktighet när det gäller underhåll av befintliga lokaler och byggnation av nya lokaler, det vill säga en tydligare lokalstrategi utifrån de behov som finns.

Vi är i början på en ny mandatperiod och nu finns möjligheten att lyfta skolan. En möjlighet som våra politiker i Sala nu måste ta! Det krävs stora satsningar och skolan måste prioriteras, vilket kan innebära att annat får stå tillbaka. Ni kommunpolitiker behöver ge företräde åt skolan så att alla elever ska kunna klara sin skolgång och få en bra start i livet.

Åsa Haga-Eriksson.

Bild: Ari Korzeniowski

Annons

Vi i Sveriges Lärare känner dock stark oro över hur kommunerna klarar sitt finansieringsuppdrag. Det ekonomiskt besvärliga läget i kommunsektorn är bekymmersamt och det syns också här i Sala. Ju mer resurserna minskar, desto sämre blir undervisningens kvalitet. I slutändan är det eleverna som drabbas hårdast när kommunen sviker skolan.

Annons

I Sveriges Lärare slår vi fast att en god utbildning för barn och elever förutsätter att skolor, förskolor och fritidshem är bemannade av legitimerade, behöriga lärare med rätt förutsättningar för sina viktiga uppdrag. I detta är tillräckliga resurser helt avgörande.

Som företrädare för Sveriges Lärare kräver vi nu att våra kommunpolitiker, som i dagsläget är ytterst ansvariga för skolans kvalitet och lärarnas arbetsmiljö, tar sitt ansvar och ser till att det på varje skola finns tillräckliga resurser. Så lyder ert uppdrag!

Marita Karlström-Andersson och Åsa Haga-Eriksson, ordförande/ombud för Sveriges Lärare i Sala

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan