Annons

Annons

Annons

Sala

Insändare
Vårt jämställda Sverige – våldets arena

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer I Sverige, ROKS, som Kvinnojouren i Sala är medlem i, lanserade sin senaste omfångsundersökning - "Kvinnors trygghet - ett jämställt samhälle fyllt av våld", inför 25 november 2022.

Undersökningen visade att:

● 55 procent av alla kvinnor har utsatts för våld av en man efter sin 15-årsdag.

● 45 procent av alla kvinnor har utsatts för våld av en man de inte har en relation med.

● 37 procent av alla kvinnor har utsatts för våld av en föredetta make/sambo.

● 10 procent av alla kvinnor har utsatts för våld av sin nuvarande partner.

● 30 procent av alla kvinnor har utsatts för våld av en pojkvän som de inte bor tillsammans med.

● 64 procent av alla kvinnor som tidigare levt med en make/sambo har utsatts för våld mer än en gång av honom.

Annons

● 39 procent av unga kvinnor mellan 18-24 år rapporterar att de utsatts för våld under det senaste året (!).

Annons

● 30 procent av unga kvinnor mellan 18-24 år rapporterar att de utsatts för sexuellt våld under det senaste året(!).

● 80 procent av unga kvinnor mellan 18-24 år och 25-34 år rapporterar att de blivit sexuellt trakasserade efter sin 15-års dag.

● 37 procent av alla kvinnor som lämnat en våldsam man utsätts för fysiskt våld efter sexuella övergrepp efter separationen.

● 14 procent av mammorna uppger att de blivit utsatta för våld I samband med umgänge med gemensamma barn.

Mer än hälften av alla kvinnor har utsatts för våld av en man efter sin 15-årsdag. Det enligt statistik från ROKS undersökning som insändarskribenten hänvisar till.

Bild: Fredrik Sandberg/TT

I ROKS studie har cirka 7 000 kvinnor svarat på en enkät med frågor om erfarenheter av våld från män nu, igår och i barndomen. Denna omfångsundersökning hade högre svarsfrekvens än Brottsförebyggande Rådets (BRÅ) statistiska underlag.

Utöver detta visar en undersökning av Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) att Svenska män är överrepresenterade på kvinnohatande INCEL-forum. Incels – vilket är en förkortning för engelskans "involuntary celebate", på svenska ofrivilligt celibat – kan beskrivas som extremistiska, våldshyllande och kvinnohatande män. Incels har under senare år legat bakom flera massmord.

Anna Johansson, Kvinnojouren i Sala.

Annons

Annons

Undersökningen genomfördes av (FOI) under 2020-2021 och då på uppdrag av regeringens Arbetsmarknadsdepartement.

Ta in siffrorna. På många olika sätt ser det inte annorlunda ut i Sala.

Tjejjours-gruppen besöker regelbundet högstadie- och gymnasieskolor i Sala för att informera om att stöd och hjälp finns att få. De arbetar då med ett enkätverktyg där de undersöker Unga tjejers upplevelser och erfarenheter av våld.

I mötet med unga tjejer framkommer en omfattande mängd våldsupplevelser och en hög grad av gränsöverskridande beteenden mot unga tjejer.

Våldet sker på fritiden, i skolan, i relationer, utanför relationer, i det egna hemmet, på sociala medier med mera. Våldet som begås mot unga tjejer är omfattande och ständigt närvarande, oavsett var de befinner sig. Våldet utövas av såväl jämnåriga som vuxna. Vuxna som borde ta tillvara sin möjlighet och skyldighet att vara en vuxen förebild och trygg anknytningsperson.

Nu finns inte ännu ett statistiskt hållbart underlag, men det vi får till oss får ses som vägledande vad gäller våld mot unga tjejer i Sala.

Tjejjours-gruppen kommer, utifrån ovanstående, att fortsätta sitt uppsökande arbete i samarbete med kommunens skolor under 2023. Unga tjejer kommer även i fortsättningen att erbjudas en gemenskap i Tjejjours-gruppen där ”stöd, hjälp finns och trygga rum skapas".

Anna Johansson
genom
Föreningen Kvinnokraft, Kvinnojouren i Sala

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan