Annons

Annons

Annons

Sala

Debatt
Sala behöver en riktig lokalförsörjningsplan – nu

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Oppositionskvartetten kritiserar styrets syn på lokalförsörjningen.

Bild: Rasmus Hammarström

Annons

Styret i Sala kommun behöver lyfta blicken när det gäller vår lokalförsörjning. Det blir tydligt när man läser den granskning som revisionen nu levererat. Detta är något som även vi i Koalition Sala länge lyft vid olika tillfällen.

Problemen med en för stor kostym kvarstår, och det är tydligt att vi måste etablera ett systematiskt arbetssätt för att hantera lokalförsörjningen. Bara så kan vi långsiktigt klara av att ge våra verksamheter bra lokaler till en kostnad vi kan hantera. I en lokalförsörjningsplan redovisas både nuvarande och kommande behov tydligt.

Annons

Annons

Att, som styret föreslår, arbeta med vår investeringsbudget som grund duger helt enkelt inte. Budgeten visar vad som ska genomföras under en längre tid, men den redovisar aldrig varför eller vilka behov som faktiskt finns. Där saknas den strategiska styrning som vi efterlyser.

Magnus Holm (KD, Magnus Edman (SD), Erik Hamrin (M) och Hanna Westman (SBÄ)

Bild: Rasmus Hammarström

Denna styrning behöver ske före investeringsbudgeten och de strategiska inspelen från nämnderna. I en långsiktig lokalförsörjningsplan för varje nämnd och för kommunen som helhet redovisas alla enheters lokalbehov utifrån de lagkrav som finns. Det kan till exempel gälla om lokalerna är anpassade efter arbetsmiljökrav eller enligt andra nämndspecifika lagkrav. Planen måste också visa hur vi kan använda våra lokaler så effektivt och klimatsmart som möjligt.

Med spårbarhet och löpande uppföljning kan verksamheten inför varje strategiskt inspel föreslå åtgärder samt kostnad och tidpunkt för dem. I stället för flera separata utredningar får vi en gemensam plan för hela Sala kommun. Det blir enklare och tydligare, och framför allt kommer det att sänka våra lokalkostnader.

Annons

Erik Hamrin (M), oppositionsråd

Magnus Edman (SD), ledamot kommunstyrelsen

Hanna Westman (SBä), ledamot kommunstyrelsen

Magnus Holm (KD), ersättare kommunstyrelsen

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan