Annons

Annons

Annons

Sala

Insändare
Det ligger i makthavarnas händer att bryta negativa trenden

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Svar till "Ej gruvexpert".

Insändarskribenten riktar in sig på att Sala silvergruva aldrig har lönat sig, rent ekonomiskt genom historien. Det finns dock flera typer av värden i detta sammanhang, ekonomiskt och historiskt/socialt värde.

Låt oss först ta exemplet regalskeppet Vasa. Detta fartyg var felkonstruerat och sjöodugligt och sjönk på sin jungfrufärd. Vasa var värdelöst som fartyg, men har ett historiskt värde som ett mycket väl bevarat 1600-talsskepp, och närmare en miljon besökare kommer varje år till Vasamuseet och betalar för att se skeppet. Vasa har därmed ett ekonomiskt värde eftersom det genererar inkomster för museet och Stockholms stad.

Annons

Annons

Ser vi till Sala silvergruva så skriver mycket riktigt G.A. Granström, den siste direktören vid Sala silvergruva AB, att gruvan gått med förlust i över trehundra år. Nu ska vi komma ihåg att Granström såg det hela ur kapitalistisk synpunkt. Det kostade mer att framställa silvret än vad man fick tillbaka. Detta var ur privatkapitalistisk synpunkt en dålig affär, vilket färgade av sig på Granströms historiesyn.

"Min uppmaning till Salas makthavare: Vänd den negativa trenden NU- medan tid är..."

Bild: Tor Röjerås

På 15- 16- och 1700-talet hade man en annan syn på saken. Då menade man att silvret i sig var så värdefullt att produktionskostnaderna var av mindre betydelse. Eftersom man gjorde mynt av silvret var detta mycket viktigt för rikets totala ekonomi, det gällde ju att folk i allmänhet hade pengar i handen som man kunde handla för. Vad beträffade utrikeshandeln, så var det viktigt för den svenska staten att kunna betala med silver, vilket var förträffligt ur nationalekonomisk synvinkel. Som historieprofessor Dick Harrison har påpekat- utan silvret från Sala hade inte Gustav Vasa kunnat skapa nationalstaten Sverige. Däri ligger det historiska värdet.

Arbete värderades förvisso inte så högt längre tillbaka i historien. Men lägg till det ovan förda resonemanget, alla de tusentals gruvarbetares möda och slit genom minst sju århundraden för att skapa den gruva som finns idag, så finns det ett väldigt socialhistoriskt värde som ska lyftas fram! Gruvarbetarna har för länge sedan lämnat gruvan men resultatet av deras fantastiska insats framträder tydligt och imponerande i de mörka valven.

Som jag tidigare påpekat, så ligger det nu i makthavarnas händer att ändra den nuvarande negativa trenden och marknadsföra gruvan och Sala stad som ett verkligt spännande besöksmål. Gruvhistorien ska ur marknadsföringssynpunkt "paketeras om rejält".

Min uppmaning till Salas makthavare: Vänd den negativa trenden NU- medan tid är...

Richard Meurman - Gruvintresserad

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan