Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vill börja bygga kulturhus 2012

Artikel 10 av 74
Val 2010
Visa alla artiklar

Den rödgröna alliansen har avsatt 300 000 kronor nästa år i sin budget för att utreda byggnation av en ny kulturbyggnad, eller multifunktionsbyggnad som de rödgröna valt att kalla den.

Annons

–Vi hoppas på byggstart 2012, säger Gunnel Söderström (V).

300 publikplatser är det tänkt att lokalerna ska ha.

De rödgröna yrkar också på att en relaxavdelning med bubbelpool ska byggas i simhallen 2012 för fyra miljoner kronor. I tekniska förvaltningen vill de rödgröna skapa två nya tjänster. En lokalstrateg ska ha övergripande och strategisk samordning av kommunens behov av lokaler och en energistrateg ska jobba med energieffektiviseringar av kommunens lokaler.

En minskad energiförbrukning med fem procent innebär en besparing på två miljoner kronor årligen, men effektiviseringen kan bli större än så.

De rödgröna vill satsa två miljoner extra för att spetsa till utbildningarna på Kungsängsgymnasiet, och därmed få fler ungdomar att plugga på hemmaplan.

De vill också att nämnden ges i uppdrag att utreda möjligheterna att starta ett småföretagargymnasium med hantverksinriktning och riksintag och att hitta möjliga vägar att erbjuda utbildning av friskvårdsinstruktörer som profil på flera program.

En miljon extra läggs per år på Komvux och 400 000 kronor per år för att höja kvalitet och flexibiliteten på arbetsmarknadsenhetens arbete med ”svaga” grupper.

De rödgröna vill också satsa mer på elevers välmående. Därför vill de anställa en kulturpedagog som kan påbörja ett långsiktigt samarbete mellan Kulturskolan och skolorna och barnomsorgen. Alla barn i årskurs 4-6 ska erbjudas kultur-och fritidsverksamheter i fritidsklubbar.

De vill vidare uppdra åt skolnämnden att utreda möjligheterna att införa dans och rörelseglädje på schemat för alla elever på grundskolan.

– Forskning visar att det ger välmående och stimulans, berättar Monica Fahrman.

Vidare ska en extramiljon läggas på barnomsorgen för att behålla kvalitén.

De rödgröna vill också anställa en genuspedagog 2012 ”för att öka förståelsen och minska problemen när det gäller kunskapen om vanliga könsmönster och respekten för varandras olikheter”.

De rödgröna vill fortsatt ta bort vårdnadsbidraget och partierna vill heller inte att kommunen säljer delar av sitt skogsbestånd.

Om de rödgröna får makten efter valet får Sala kommun 15 miljoner till i statliga bidrag. De finns inte med i den här budgeten, utan blir ytterligare ett tillskott.

Alla artiklar i
Val 2010
Annons