Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Bensinlukt och däckstjut

Annons

Eric Thorsell (11/5) raljerar över, enligt egen självbild, sitt ansvar för landsbygden och drar paralleller mellan buller av olika ljudkällor som förekommer i landskapet och andra lite ovidkommande jämförelser.

Att det finns flera störande inslag i ljudmiljön är inte något skäl för att utöka dem ytterligare. Om man värnar om landsbygden ter det sig inte heller logiskt att öka de moment som innebär problem av det slag som finns i tätorterna med buller, avgaser med mera till landsbygden.

Att motorbanan skulle ge flera arbeten saknar i huvudsak relevans. Det handlar här inte om någon samhällsnyttig verksamhet, som jordbruksverksamhet och dylikt. Att verksamheten skulle generera pengar till bygden ter sig knappast troligt.

Den kan i stället komma att skada den verksamhet som nu håller på att konsolideras på Sätra Brunn, då verksamheten där bygger på god miljö och hälsa.

I motsats till bensinluktande avgaser och tjutande däcksljud. Vad gäller ljudet kan till exempel nämnas att däckstjut har hörts från vissa aktiviteter från banan så långt som upp till en mil från ljudkällan.

Att ljudvärdena, som Eric påstår, skulle säga något annat saknar helt grund. Tvärtemot har bygg- och miljöförvaltningen lagt en del förslag på restriktioner av verksamheten i avvaktan på att bullerdämpande insatser vidtas, även om dessa restriktioner, enligt min mening, är mycket generösa gentemot anordnaren.

Man får köra på banan varje dag året runt förutom att vissa fordonsslag inte får köras alla helger. Vad som inte framgår av den genomförda bullermätningen är, att det eviga nötandet i varv efter varv i längden blir påfrestande att höra.

Anordnaren föreslår en tid på fem år för att utföra bullerdämpande åtgärder. I avvaktan på detta får de närboende inköpa lämpliga hörselskydd vid vistelse utomhus de närmaste åren. Detta behöver ju inte Eric Thorsell göra, som bor på betryggande avstånd från banan i Kumla kyrkby.

För övrigt kan man ju konstatera att förlägga en verksamhet av detta slag i nära anslutning till bebyggelse är en grov felbedömning, och priset för detta får de närboende betala.

Den förhoppning som nu finns är att bygg- och miljöförvaltningen står upp för, och värnar om de värden som en god miljö innebär för invånarna.

S Olsson, Sala

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel