Annons
Vidare till salaallehanda.com
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Center-partister: Vi ska kunna leva och bo var vi vill

Alla medborgare har samma rätt till skola, vård och omsorg oavsett var man bor i landet. Centerpartiet anser att ett väl fungerande skatteutjämningssystem för kommuner och landsting ska stärka det kommunala självstyret, skapa villkor för en likvärdig och god grundservice i hela landet, ge incitament för både ekonomisk tillväxt och ökad skattekraft.

Utjämningssystemets syfte är att skapa likvärda förutsättningar för utjämning av skillnader i skattekraft och i åldersstruktur, social och geografisk struktur mellan kommuner och landsting. Förutom att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar i hela landet är det angeläget, inte minst ur legitimitetssynpunkt, att utjämnings-systemet bygger på opåverkbara faktorer. Det tycker vi att utjämningskommitténs förslag gör.

Den största förändringen sker i den hårt kritiserade barnomsorgsmodellen där inskrivningsgraden nu är ungefär densamma i alla kommuner genom de olika reformer som införts på 2000-talet. Därför är det mycket motiverat att förändra och förenkla modellen så att den speglar dagens verklighet. Vi är också positiva till att hälso- och sjukvårdsmodellen förändras så att den så kallade vårdtunga vårdtunga gruppen tas bort eftersom detta är en påverkbar del i nuvarande modell.

Många av förändringarna som föreslås har en tydlig landsbygdsprofil samtidigt som förslaget tar hänsyn till de kommuner som växer, bl a genom kompensation för förskolelokaler. Kompensationsgraden i lönekostnadsmodellen föreslås också öka från dagens 50 procent till 100 procent.

I debatten sägs ofta från Stockholmshåll att utjämningssystemet hämmar tillväxten i huvudstadsregionen. Stämmer det?

Nej. Utjämningskommittén konstaterar att systemet inte är tillväxthämmande. Forskare, såsom Lars Söderström, har kommit till samma slutsats. Det tycker vi i Centerpartiet är viktigt att poängtera samtidigt som det är värt att lyfta fram att det sker en inomregional utjämning mellan kommunerna inom Stockholms arbetsmarknadsregion.

Vi sätter också ett stort värde i att samtliga partier står eniga bakom utjämningskommitténs förslag. Det är en klar styrka att en parlamentarisk utredning kan vara enig i denna för kommuner och landsting så viktiga fråga. Det betyder att det råder bredast möjliga politiska uppslutning kring utjämningssystemet och att förslagen bör genomföras så fort som möjligt.

För oss i Centerpartiet spelar en fungerande och modern skatteutjämning en central roll för medborgarnas rätt till en likvärdig och god grundservice i hela landet – helt enkelt för att vi ska kunna leva och bo var vi vill.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel