Annons
Vidare till salaallehanda.com
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt FI: Ta våld i nära relationer på allvar nu, Sala kommun!

Vi har, som alla andra, med stor oro följt det ekonomiska läget i Sala kommun. Vi vet också att kommunens socialtjänst är i behov av mer personal, större utbud av insatser och minskad personalomsättning. Detta ökar oron för att våldsutsatta inte ska få det stöd och den hjälp som enligt Socialstyrelsen är kommunens skyldigheter. I dessa ingår att erbjuda våldsutsatta information och råd, stödsamtal, hjälp att ordna skyddat eller stadigvarande boende, stöd i föräldraskap, förmedling av kontakt med frivilligorganisationer och hjälp vid kontakt med hälso- och sjukvården och andra myndigheter.

I det läge som vår kommun befinner sig i är det enda rätta att ansluta till länets specialistverksamhet, Centrum mot våld (CMV). Varje kommun som ansluter sig får en egen kontaktperson som finns till hands för de anställda och gärna besöker både verksamheter och politiska nämnder.

Våldsutsatta barn får tillgång till verksamhetens barngrupper och kvinnor och barn får tillgång till skyddat boende när det behövs.

I de kommuner som har anslutit sig har verksamheterna fått ökade kunskaper om hur de skall hantera våldsutsatta, och handgriplig hjälp och avlastning i det dagliga arbetet. Det har också lett till minskade placeringskostnader, då kunskaper om vad som kan göras i stället för att placera förs vidare ut i verksamheterna. CMV har även länets expertis vad gäller våld och förtryck i namn av heder, prostitution och människohandel.

Tyvärr har de styrande partierna i Sala kommun återigen valt att inte ta våld i nära relationer på allvar. Under den förra mandatperioden, när vi hade plats i kommunfullmäktige i Sala, lade vi två motioner om att ansluta kommunen helt till CMV. Den första lade vi i maj 2016. Den fick avslag i kommunfullmäktige i februari 2017. Den andra, som vi lade i mars 2018, behandlades av kommunfullmäktige den 28 oktober i år. Denna gång blev beslutet återremittering, för utredning. Alltså ytterligare förhalning, trots att det borde ha funnits gott om tid att utreda innan motionen kom till kommunfullmäktige, dit den har varit på väg i ett och ett halvt år.

Intressant är också hur partierna agerar före och efter ett val. Strax före valet 2018 deltog vi, liksom övriga partier, i en debatt anordnad av Kvinnojouren i Sala. När frågan om att ansluta till CMV kom upp var alla partiföreträdare rörande eniga om att kommunen borde ansluta. Omedelbart.

I kommunfullmäktige drygt ett år senare argumenterade alla de företrädare för Allianspartierna som gick upp i talarstolen emot att bifalla vår motion.

Att ansluta till CMV skulle göra stor skillnad och löna sig i längden, dels för enskilda individers väl, men även för den framåtskridande socialtjänst som vi hoppas att Sala kommuns politiker vill ha. Vi uppmanar därför de styrande partierna att sluta förhala frågan, se till att den verkligen utreds ”skyndsamt” – som Allianspartierna påstod att de ville - och yrka bifall när vår motion kommer tillbaka till kommunfullmäktige.

Feministiskt initiativ Sala

Anmäl text- och faktafel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel