Annons
Vidare till salaallehanda.com
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Samverkan om räddningstjänsten i Sala och Heby tjänar oss väl

Svar till ”Analys Räddningstjänsten” (SA 23/3):

Det civilrättsliga samverkansavtal som Sala och Heby kommuner har om räddningstjänst har funnits sedan 1973, och tjänar båda kommunerna väl. Sala kommun står för 62 procent av kostnaden, och Heby kommun för 38 procent.

Sedan 2016 ingår Räddningstjänsten Sala-Heby i en gemensam räddningsregion med Storstockholms Brandförsvar (SSBF), Uppsala brandförsvar, Brandförsvaret Attunda, Räddningstjänsten Enköping-Håbo samt räddningstjänsten i Norrtälje och Gotland.

Alla insatser leds i dag från regionledningscentralen, som förfogar över räddningsregionens samlade resurser. Det betyder att vid en brand eller annan allvarlig olycka i Sala eller Heby kommuner finns hela regionens resurser till förfogande, inte enbart de resurser som tillhör Räddningstjänsten Sala-Heby.

Att detta samarbete har tjänat båda våra kommuner oerhört väl är insatserna vid de anlagda skogsbränderna sommaren 2018 ett bevis på.

Sala kommun har haft yrkesbrandkår (heltidsanställda brandmän) i 60 år. Utöver detta finns deltidsstyrkor (Räddningstjänstpersonal i beredskap) i Sala, Möklinta, Hedåker och Ransta. I Heby kommun finns deltidsstyrkor i Heby, Tärnsjö och Östervåla.

Vilken beredskap som räddningstjänsten ska ha regleras i respektive kommuns lagstadgade handlingsplan för skydd mot olyckor. Generellt kan dock sägas att det inte vid något tillfälle saknas tillgängliga resurser i varken Sala eller Heby, utan vid större insatser förstärks Räddningstjänsten med resurser, antingen från de egna stationerna, eller från andra stationer inom räddningsregionen.

I dag finns en struktur där befälsförsörjning och specialistkompetenser som rökdykare, kemskyddspersonal med mera tillhandahålls gemensamt. Om det civilrättsliga avtalet skulle sägas upp så skulle både Sala och Heby behöva anställa mer personal för att leva upp till de krav som ställs på organisationen, vilket skulle medföra ökade kostnader för båda kommunerna.

De erfarenheter som vi har av de senaste årens utveckling med stora skogsbränder och andra kriser har lett fram till den entydiga slutsatsen att det i framtiden behövs mer samarbete, inte mindre. Samma slutsats kom den statliga utredningen om en effektivare kommunal räddningstjänst som presenterades av regeringen 2018 fram till.

Vi anser därför att vår samverkan om räddningstjänst tjänar oss väl, och kommer att fortsätta göra det i framtiden.

Anders Wigelsbo (C), kommunstyrelsens ordförande Sala kommun

Marie Wilén (C), kommunstyrelsens ordförande Heby kommun

Tommy Jansson, räddningschef Räddningstjänsten Sala-Heby

Anmäl text- och faktafel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel