Annons
Vidare till salaallehanda.com
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt SBä: Hellre fler grundskolor än jättehögstadium och stor Åkraskola

På senaste februarinämnden fick nämnden information om att skolledningen nu kommer att gå vidare med att göra Salas båda högstadieskolor till en skola i stället. Valla och Ekeby är ett minne blott. Nytt namn ska tas fram. Nämnden kommer att få delta i beslutet i mars, då avgörs frågan. Frågan ställdes om facket verkligen är positivt inställd till detta, då det under åren varit många diskussioner om att göra en stor högstadieskola. Enligt skolchefen hade inte facket inkommit med några andra yrkanden då de fått informationen.

Skolledningen har hittills valt att låta de båda skolenheterna vara kvar, men ha en central ledning och administration. Så det som saknas är att det helt enkelt blir en skolenhet, troligen med ett nytt namn, i stället för två enheter. Vinsterna som skolledningen ser med detta är att lättare kunna fördela eleverna och organisera lärarresurser och minska segregationen, då skolvalet på så sätt försvinner. Lösningen för segregation köper också facket, men samtidigt är de oroliga för att det kommer att bli svårt att rekrytera lärare till en så stor högstadieenhet. Förvaltningen förordar med andra ord en central högstadieorganisation före sammanhållen grundskola. 

Tanken med större skolenheter återfinns även på Åkraskolan. Där framgick det att den extra modul som nu finns på Lärkan kommer att tas bort när Åkraskolans moduler försvinner och en ny skola byggs på Åkratomten. Ängshagensskolans extra modul har fått tillstånd att stå kvar till slutet av 2020, sen tas den också bort. Då får dessa elever söka sig till Åkra eller Valla i stället. Projekteringen är igång och rivningen av Åkraskolan beräknas påbörjas under 2021 då också kostnaderna för rivning kommer att uppstå. Hur stor skola som behövs är ännu inte fastställt. Men med tanke på en eventuell ökad inflyttning och minskning av antalet platser på Lärkan, lär den blir stor. Ledningsutskottet där Alliansen har egen majoritet valde att ge Åkraskolan startbesked i veckan. 

Vi, Salas Bästa, har föreslagit andra lösningar på segregationen, förslag som även fackföreträdare och lärare på flera skolor ansett vara bättre. Vår tanke är att låta en privat förskola bygga och öppna föreskoleplatser på Åkratomten. Många förskolor i närheten har problem med fukt och lukt och har väldigt slitna lokaler, då kan även rivningskostnaderna för Åkra överlåtas till köparen. Förskolan som vill bygga är personaldriven.

Enligt den kommun som har vunnit "Bästa skolkommun" flera år i rad, Vellinge kommun, har de sedan 90-talet följt en strategi att alla skolor i kommunen ska vara F-9 skolor. Det har varit ett vinnande koncept helt enkelt och givit både bra arbetsmiljö och skolresultat. 

Vi vill bygga en F-9 skola på Lärkan med idrottsprofil och en F-9 skola på Mamre med kulturprofil. Detta för att ge föräldrar fler valmöjligheter, särskilt de som bor på Åkraområdet. Genom att ha en skola på Valla, en skola på Lärkan och en skola på Mamre skulle eleverna kunna gå tio år på samma skolenhet i stället för att hoppa runt bland olika skolor. Åbyeleverna kan också välja mellan tre enheter när de slutar trean. 

Valla har sedan urminnes tider varit en 1-9 skola som varit väldigt populär att gå i trots att barnen varit i blandade åldrar, som ofta lyfts som ett problem med F-9 skolor. Fördelen som lyfts är att rektor och lärarna skulle ha lättare att fånga upp elever med särskilda behov på varje skola tidigt och lättare kunna organisera elevhälsan för de elever som finns på skolan. Lärarlagen blir tightare och kan följa elevens utveckling under hela grundskolan. I takt med att Ransta växer skulle det också kunna innebära att Ransta blir en F-9 skola i framtiden och varför inte Västerfärnebo, där det finns lokaler, när barnantalen ökar? Inom tre år kommer det dessutom att finnas 170 nya bostäder på Mamre som också behöver en skola.

I stället för att bygga en stor Åkraskola vill vi utöka Lärkan och Ängshagen, bygga ut Varmsätra och möjliggöra för att en ny skola på Mamre byggs nu. 

Salas Bästa

Anmäl text- och faktafel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel