Annons
Vidare till salaallehanda.com
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt SBä: Visionen om ett hållbart Sala

I stället för en motion, som inte godtogs av fullmäktige om ett jämlikt Sala, har vi nu skickat in fem motioner i ämnet. Anledningen är att vi i vår budget för 2020 utgått från Agenda 2030 och vill arbeta för ett socialt hållbart samhälle. Salas Bästas vision är att Sala kommun ska vara en kommun som växer socialt, ekonomiskt och klimatsmart, med ökande antal skattebetalare, bostäder, företag och förbättrad samhällsservice i hela kommunen.

För att uppnå detta arbetar vi med att titta på Agenda 2030-målen och hur Sala kommun ska arbeta för att dra sitt strå till stacken lokalt. Vi föreslog att kommunen skulle anta denna vision och mål som sina egna i vår budget, men vår budget röstades ner. Anledningen till att vi lägger fram förslag till vision och mål för kommunen är för att kommunen i dag saknar detta. De mål som finns i Agenda 2030 utgår från en världsåskådning som vi ställer oss bakom. Sverige har också ställt sig bakom dessa mål och brutit ner dem till nationella mål.

Många kommuner arbetar med de hållbara målen som en sidoverksamhet i dag. Vi ser hellre att dessa mål blir våra övergripande mål i att tillsammans med resten av världen göra världen till en bättre plats. Det handlar inte om höger eller vänster, utan att helt enkelt se vad som behöver bli bättre lokalt för att vårt lokala samhälle ska bli så bra som möjligt. Hur bra Sala når de nationella målen går också att följa via Kolada och de indikatorer som tagits fram nationellt för att följa upp arbetet med Agenda 2030.  

Grunden för ett hållbart samhälle är en rättvis fördelning av resurser och såväl ekonomiskt, socialt och politiskt inflytande i samhället. Globala målens ledord är "Leave No One Behind" och mål 10 belyser vikten av att verka för ett samhälle där ingen lämnas utanför i utvecklingen.

Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och annan ställning. Även om många länder har haft en positiv ekonomisk utveckling med minskad fattigdom under de senaste decennierna så har klyftorna ökat både inom och mellan länder.

Jämlikhet minskar risken för konflikter och främjar alla människors möjlighet att delta i och påverka samhällsutvecklingen, både i världen och i vår kommun. 

I vår kommun finns det flera delar som behöver bli bättre för att vi ska komma närmare detta mål. Vi har flera områden som vi vill se att kommunen förbättrar för att arbeta mot målet om minskad ojämlikhet.

Vi har bland annat lämnat in en motion om hur kommunen ska arbeta med hemlöshet. Vi vill att de som är funktionsnedsatta och äldre ska kunna åka avgiftsfri kollektivtrafik precis som oss övriga. Vi vill att kommunen ser över ojämlika löner och arbetsvillkor, såsom att de inom förskola och fritids inte har arbetskläder medan de inom gata/park har det. Att vi gör en lönesatsning på kvinnodominerade yrken inom kommunen vid nästa lönerevision. Vi vill att föreningslivet får regler för kommunala bidrag, så att vi slipper fler kontroverser så som diskussionerna kring Folket Hus och Missionskyrkan, och lätt kan tacka nej till de föreningar som inte utövar en jämlik verksamhet.

Vi vill också att arbetet med jämlikhet intensifieras och systematiskt arbetas in i kommunens verksamheter genom att kommunen tar fram en jämlikhetsplan, i stället för att ha en rad planer inom olika kategorier. En jämlikhetsplan skulle innefatta både äldreplan, tillgänglighetsfrågor, funktionsrättsfrågor, jämställdhetsfrågor, HBTQ-arbete med mera.

För oss handlar det inte om vad som gör oss olika, utan att vi alla ska ha respekt för varandra och få vara de individer vi är och tillsammans skapa det bästa för Sala.    

Hanna Westman, ordförande Salas Bästa - Samhällsbyggarpartiet

Anmäl text- och faktafel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel