Annons
Vidare till salaallehanda.com
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Strukturrationalisering inom Svenska kyrkan?

Sedan många år pågår strukturförändringar inom Svenska kyrkan. Pastorat och församlingar slås samman för att bilda större enheter. Indelningsförändringar kan naturligtvis bli nödvändigt om folkomflyttningar gör att vissa enheter blir så små befolkningsmässigt att de inte kan fungera som självständiga enheter. I många fall har man dock gått längre än så och bildat mycket stora enheter.

Risken med detta är att kyrkan förlorar närheten till sina medlemmar och förankringen i lokalsamhället.

I den del av Uppland som utgör Heby kommun finns i dag fyra pastorat: Östervåla-Harbo, Nora, Västerlövsta och Vittinge. De nuvarande pastoraten fungerar väl med god förankring i respektive bygd och har många engagerade församlingsmedlemmar och förtroendevalda.

Från Uppsala stift har nu föreslagits att de fyra pastoraten ska läggas samman till ett eller två pastorat. För båda alternativen föreslås att sammanläggningen ska gälla från 1 januari 2022. Det innebär att kyrkovalet i september 2021 då måste genomföras med den ändrade indelningen som grund. Stiftsstyrelsen avser att besluta om en eventuell indelningsförändring i början av december.

Förslaget har sänts ut på remiss nu i höst till bland annat de fyra berörda pastoraten för synpunkter.

Inom alla de berörda pastoraten bedömer vi att ett genomförande av sammanläggningsförslagen skulle ge huvudsakligen negativa konsekvenser för Svenska kyrkans verksamhet i våra bygder. Den minskade lokala förankringen kommer att leda till ett minskat intresse för att vara medlem i Svenska kyrkan och för att engagera sig i verksamheten.

De samordningsvinster som en sammanläggning eventuellt skulle kunna ge, är vi övertygade om kan åstadkommas bättre genom frivillig samverkan mellan nuvarande pastorat. Samverkan sker redan på flera områden – det gemensamma församlingsbladet är ett exempel. Samverkan kan utvecklas och fördjupas utan att vi får de negativa effekter som en uppifrån påtvingad sammanläggning skulle ge.

Förslagen ger också en orimligt kort tid för att förbereda gemensamt kyrkoval samt för att planera för hur en ny organisation ska arbeta och fungera, vilket också bäddar för ett misslyckande.

Alla fyra pastoraten avvisar stiftets förslag i sina remissvar. Vi hoppas stiftsstyrelsen tar hänsyn till detta!

Tommy Ekström, ordförande i Östervåla-Harbo kyrkoråd

Roy Andersson, ordförande i Nora kyrkoråd

Johnny Johansson, ordförande i Västerlövsta kyrkoråd

Gujje Lernskog, ordförande i Vittinge kyrkoråd

Anmäl text- och faktafel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel