Annons
Vidare till salaallehanda.com
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Insändare: Är det så här våra politiker jobbar?

Sedan jag slutade mitt arbete efter många år inom industrin så har ett intresse skapats att förstå politiken och framför allt vad som nu sker i Ransta. Tidigare kompetens och erfarenhet kommer väl till användning i att se olika mönster och ageranden. Byggplaner som skapas, detaljplaner, tvära omkastningar, viktig infrastruktur som beslutas på tjänstemannanivå samt tvivelaktiga beteenden. Detta är en del av de saker som jag efter några veckor med insamling av grundinformation finner gällande utbyggnaden av Ransta.

En grundsyn från min sida är att utveckling av Ransta är positivt men det skall ske öppet, ärligt och på riktiga grunder. Utvecklingen bör syfta till att skapa samförstånd och förtroende med oss boende i Ransta. Nu riskerar i stället politikernas agerande att skapa en polarisering gällande utbyggnaden vilket är mycket olyckligt.

Av de olika saker som jag funnit i informationsinhämtandet så väljer jag i dag att enbart koncentrera mig på den tvära omkastningen från utbyggnaden av Bältarhagen till att satsa på Norrängen. Bältarhagen är det område som kommunen lagt ned stora resurser på både i tid och pengar och där samrådsprocessen är färdig. Men hur gick då detta till?

Vi kan i protokollet från ledningsutskottet för kommunfullmäktige och dess möte den 16 december läsa att Anders Wigelsbo (C) informerar att omsvängningen beror på synpunkter som inkommit från samrådsprocessen gällande Bältarhagen. Utifrån dessa synpunkter så kommer detaljplanen för centrala Ransta etapp 1 att prioriteras före området Bältarhagen.

Det är nu det intressanta börjar ta form utifrån att jag hittills inte fått något svar från kommunalrådet på mitt brev om vilken punkt i samrådet som orsakade denna snabba förändring. Att undvika att svara öppet och ärligt på en fråga från en engagerad medborgare känns olyckligt då demokratiutredningens hela syfte innebär bland annat förbättrad dialog mellan boende och kommun.

Föreningen Ransta Nästa Bygdegårdsförening (enda förening i Ransta som inkommit med ett remissvar) som skall vara en politisk obunden förening har inkommit med ett utförligt remissvar den 9 december angående detaljplanen för Bältarhagen. I detta remissvar förordar man tydligt att Norrängen byggs ut i stället för Bältarhagen. Att föreningen skall vara politisk obunden har det inte tagits hänsyn till. Bygdegårdarnas Riksförbund anser att det är helt korrekt det som föreningen skriver i sitt remissvar vilket jag starkt avvisar. I förlängningen av detta resonemang så kan bygdeföreningar tas över av personer med extrema åsikter och påverka våra förtroendevalda instanser som uppfyller egna politiska ändamål.

Min vidare granskning tyder på att det är Centerpartiets gruppledare i egenskap av styrelseledamot i föreningen som har skrivit remissvaret från föreningens. Remissvaret har därefter blivit formellt godkänt i styrelsen för föreningen. Att Centerpartiets gruppledare även skulle bli granne med det föreslagna bostadsområdet Bältarhagen gör inte saken enklare i ett större sammanhang.

Allianspartierna, det vill säga Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Centern, ansåg tydligen att skrivelsen från Ransta Nästa Bygdegårdsförening var utförlig och viktig då i princip allt som föreningen föreslog låg till grund för Alliansens viljeyttring till förändringen. Denna viljeyttring presenterades på partiernas olika Facebook sidor som en positiv nyhet.

Redan här så kan man fundera på om det var detta remissvar som medförde den snabba omsvängningen av byggplanerna vilket jag tror och var man medveten om vem som skrivit remissvaret.

Att göra saken mera komplicerad så finns det i styrelsen för Ransta Nästa Bygdegårdsförening även en representant som är anställd av Riksbyggen och har som sitt uppdrag att jobba för att Riksbyggens koncept gällande trygghetsboenden byggs i Ransta. Är detta orsaken till den positiva andan i Ransta Nästa Bygdegårdsförenings remissvar gällande trygghetsboendet på Norrängen? Det finns inget som hindrar att trygghetsboendet som är en positiv utveckling för Ransta kunde byggas på Bältarhagen. Men vill vi att politiska företrädare och andra intressenter skall ge sig in i föreningslivet och där driva sina egna frågor i skymundan?

För att kort utrycka det så tolkar jag det att Centerpartiets gruppledare skriver ett remissvar från en lokal förening i Ransta som sedan Centerpartiet och övriga partier använder som ett beslutsunderlag för att ändra utbyggnadsplanerna planerna i Ransta.

Underligt eller hur och framför allt vad säger våra andra politiska partier? Förda bakom ljuset är ett milt uttryck från min horisont.

Vill vi att politiken i Sala kommun bedrivs på detta sätt? Svaret borde vara ett tydligt avståndstagande från detta tvivelaktiga beteende. Hela agerandet medför att förtroendet för vissa politiker är förbrukat.

Rolf-Anders Kindberg

Anmäl text- och faktafel

Svar från Anders Westin (C):

Rolf-Anders Kindberg ondgör sig över hanteringen avförslaget till detaljplan för Bältarhagen i Ransta. Han antyder att några få personer har påverkat beslutet. Jag är engagerad i Salas kommunpolitik och i bygdegårdsrörelsen, men bemöter insändaren som ideellt engagerad i Ransta Nästa då det enbart är i den rollen jag har agerat och uttryckt mig. 

Mitt uppdrag som gruppledare för Centerpartiet har ingen relevans i sammanhanget då jag inte deltagit i några politiska beslut gällande Bältarhagen, av den enkla anledningen att jag inte sitter i kommunstyrelsens ledningsutskott där frågan varit uppe. 

Föreningen Ransta Nästa har under många år drivit utvecklingsfrågor för bygdens bästa, som tågstoppet, fiberfrågan, stöd till Tempo för post- och paketutlämning och allmänna kommunikationer. Tillsammans med övriga föreningar har Ransta Nästa även varit aktiv i de publika arrangemang och aktiviteter som bidrar till att Ransta är en attraktiv ort att bo och leva i. 

Under 2018 hade föreningen korrespondens med Sala kommun där vi tryckte på att vi INTE ställer oss bakom nya detaljplaner på områden som i dag är grönytor och rekreationsområden och att vi ser fram emot ett förverkligande av det planerade trygghetsboendet.

Att jag skrivit Ransta Nästas remissvar är delvis korrekt. Jag blev vald av styrelsen som en av tre personer att ta fram ett förslag till yttrande som sedan justerats och antagits av styrelsen. Föreningens ställningstagande bygger på det som vi uppfattat är en allmän åsikt, att trygghetsboendet är en särskilt viktig fråga för många Ranstabor. Det är en öppen förening och det är fritt för alla som så önskar att bli medlem och engagera sig, även Rolf-Anders Kindberg.

Visserligen är jag närboende, men jag har inte lämnat in något eget yttrande över förslaget till detaljplan för Bältarhagen då jag inte har något att erinra.

Anders Westin (C)

Ranstabo, styrelseledamot och ledamot i Sala kommunfullmäktige

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel