Annons
Vidare till salaallehanda.com
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Insändare: Besparingar i Salas skolor måste göras på rätt sätt

Det finns möjlighet att få besparingar att fungera i praktiken när den kommunala skolchefen följer lagar, hanterar ansvar och klargör hur besparingar ska göras. Skolchefen behöver klargöra vad som ska tas bort eller förändras och hur förändringar ska genomföras. Då kan ansvaret hanteras tydligt och konsekvent på alla skolor.

Att lägga ansvaret för att utforma besparingar hos enskilda rektorer fungerar inte alls med nuvarande utgångsläge. Skälet till det är att skolorna redan har sparat på det sättet och resultatet är att större delen av personalen inte alls hinner med sina arbetsuppgifter och hela tiden går på gränsen till sin kapacitet. Det är omöjligt för de flesta medarbetare att hinna med att rapportera arbetsmiljöärenden. Följden av det är att beslutsfattare saknar riktiga beslutsunderlag inför nödvändiga besparingar.

Alla medarbetare och föräldrar vet att besparingar är nödvändiga i det läge kommunen befinner sig. Tydlighet till alla från skolchefen är vad folk i kommunen begär. För att personalen ska orka arbeta vidare och föräldrar ska kunna lita på skolan hastar det på.

Nu gäller det!

Tidigare elev, förälder och morförälder

Anmäl text- och faktafel

Svar direkt:

Fullmäktige beslutar om ekonomiska ramar till de olika nämnderna. Skolnämnden i sin tur, fördelar pengar till skolorna utifrån en modell som tar hänsyn till elevtal, timplan, lokalkostnader, elevernas behov av extra stöd, möjligheten att skapa fulla klasser, etcetera. 

Prognosen efter årets tre första månader pekar mot att skolnämnden kommer att förbruka 6,9 miljoner kronor mer än den fått i budget, om vi fortsätter i samma takt. Utgifterna behöver därför bromsas något. Det är inte besparingar, som jag definierar det. Nämnden har inte minskat någons budget. Däremot är det uppenbart att de pengar vi fått inte räcker till allt som vi önskar eller uppfattar som nödvändigt.

Att hålla budget handlar i grunden om solidaritet och om respekt för demokratiskt fattade beslut om hur skattemedlen skall fördelas mellan de olika nyttigheter som kommunen ansvarar för. Jag som skolchef och mina närmaste medarbetare kan bidra med råd och stöd till rektorer och andra ledare. Vi ser också till att det finns forum där cheferna kan träffas och lära av varandras goda exempel. Även om det sammantaget lutat mot ett underskott i år, finns det enskilda skolor som verkar kunna få pengar över.

Ibland kan det krävas mer genomgripande förändringar för att verksamheten skall fungera mer kostnadseffektivt, som skolnämnden först måste fatta beslut om. Som skolchef har jag en ständigt pågående dialog med politikerna om sådant.

Exakt hur varje skolenhet skall använda den budget den fått tilldelad, avgörs bäst av rektor i samverkan med sin personal. Det synsättet understöds dessutom av skollagen. Enligt den skall rektor besluta om hur förskolan eller skolan ska organiseras och fördela resurser efter barnens eller elevernas olika förutsättningar och behov (Skollagen 2 kapitlet 9–10 §§).

Personligen tror jag att lagstiftaren tänkt rätt, där.

JuneAnn Wincent, skolchef

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel