Annons
Vidare till salaallehanda.com
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Insändare: Våra skattepengar landar i Avesta

Tänk vad våra skattepengar används till. I april gick Sala kommun ut med en upphandling vad gäller skyddsskor och arbetskläder till användare inom kommunala förvaltningen. Ö&P Yrkesbutiken AB var med och lämnade in underlag på samtliga produkter. Och var billigast.

Men upphandlingsenheten tog beslut att offerten från en leverantör i Avesta får leverera detta.

För Ö&P hade missat att skicka med kataloger i underlaget.

Men om man vill att företag i Sala ska fortleva vill vi väl att inköpen ska stanna i Sala i möjligaste mån? Inte lägga våra skattepengar i annan kommun där så är möjligt.

Och vad jag kan se var detta möjligt när vi lämnat bästa pris men tydligen missat just att bifoga kataloger.

Hade det kunnat vara en konversation om detta hade upphandlingsenheten kunnat be oss komplettera med sådana.

Men nu föll valet på ett dyrare alternativ i stället och våra skattepengar landar i Avesta. Och vårt skatteunderlag där som bekant pengarna till vård, skola och omsorg tas undermineras.

Ja, vad ska man säga. Blir bara besviken på att man gör så och inte kan ha dialog från upphandlande enhet.

Synd, för detta gynnar inte Sala. Allra minst i dessa tider.

Peter Östlund

Anmäl text- och faktafel

Svar direkt:

Sala kommun, liksom alla andra kommuner, regioner och statliga verksamheter är skyldig att följa Lagen om offentlig upphandling och kan därför inte väga in ställningstaganden som exempelvis lokal etablering när vi bedriver offentlig upphandling.

Den lag vi följer vid upphandlingar av detta värde baseras på ett EU-direktiv, som i sin tur grundas på ett antal principer. Dessa ger uttryck för att alla leverantörer – i hela EU – ska ges samma möjlighet att konkurrera om avtalen i offentlig sektor. Alla kommuner, regioner och statliga myndigheter är skyldiga att upphandla på samma sätt, i enlighet med lagstiftningen, så det är inte bara Sala kommun som måste förhålla sig till denna.

Kommunen jobbar med att, på olika sätt samt inom ramen för lagstiftningen, försöka möjliggöra för mindre och lokala leverantörer att inkomma med anbud. I denna upphandling valde vi exempelvis att göra upphandlingen själva och inte ansluta till en inköpscentrals ramavtal. Vi hade också delat upp den i två olika anbudsområden, då vi såg att det skulle kunna förenkla för leverantörer.

Vi har inte givit de lokala anbudsgivarna några sämre villkor än någon annan i denna upphandling. Det är upp till varje enskild leverantör att läsa, förstå och sedan inkomma med ett korrekt och komplett anbud, i enlighet med det som står i det annonserade förfrågningsunderlaget. Om leverantörer upplever att det är svårt att förstå eller att underlaget är oklart finns alla möjligheter att ställa frågor om upphandlingen, under den tid upphandlingen finns ute på annons.

I den upphandlingsrapport som ligger till grund för och bifogas till kommunens tilldelningsbeslut framgår att det var flera felaktigheter i det anbud som ÖP lämnat in, det handlar således inte om enbart en missad produktkatalog. Kommunen kan dock inte se det inlämnade anbudet under den tid upphandlingen är ute på annons och förrän efter sista anbudsdag. Upphandlande myndighet har dessutom begränsade möjligheter att tillåta kompletteringar och ändringar i enstaka anbud, då detta i regel strider mot den likabehandling och öppenhet som upphandlande myndighet enligt lag måste iaktta. Vi vill också poängtera att vi inte kan vara rådgivande i hur en leverantör ska gå tillväga i sitt inlämnande av anbud, det är upp till leverantören själv.

Alla leverantörer har vidare möjlighet att överpröva upphandlingen om de tycker att kommunen agerat felaktigt för att få Förvaltningsrättens åsikt i frågan. Om det är så att kommunen  har agerat fel så får vi i sådant fall veta det och får göra om utvärderingen eller upphandlingen. Om rätten å andra sidan skulle anse att kommunen har agerat rätt kvarstår beslutet.

Som sagt ovan arbetar kommunen på olika sätt med att försöka möjliggöra för mindre och lokala leverantörer att lämna anbud i kommunens upphandlingar, och mottager gärna tips på hur vi kan förbättra detta. Vi har dock, som flera gånger i ovanstående text nämnts, en relativt omfattande lagstiftning att förhålla oss till. Vi önskar därmed också en förståelse för vår skyldighet att följa lagen och att alla förslag som vi får kanske faktiskt inte är genomförbara.

Upphandlingsenheten, Sala kommun

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel