Annons
Vidare till salaallehanda.com
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Insändare: Westin polariserar Ransta

Anders Westin innehar en tung politisk roll inom Centerpartiet som deras gruppledare i Sala Kommun och begår det stora misstaget att flytta det politiska agerandet ned i en förening som skall vara opolitisk.

Anders Westin är väl medveten om vad Centerpartiet och deras kommunalråd har lovat Ranstaborna i ett möte med PRO i Ransta. Bilden som där målades upp var att ett trygghetsboende skall byggas och påbörjas innan kommande val och nu när det återstår 594 dagar till valet så börjar det brännas under fötterna. Jag upplever det som om att alla medel kan användas och ett gyllene tillfälle gavs i och med att Anders Westin fick skriva remissvaret från föreningen Ransta Nästa bygdegårdsförening och på detta sätt ”hjälpa till” med löftet från kommunalrådets sida om trygghetsboendet.

Anders Westin, varför kunde inte ett trygghetsboende byggas på Bältarhagen, det vill säga på en detaljplan som tidsmässigt låg före Norrängen? Anders Westin hade med lite råg i ryggen all möjlighet att säga att han var jävig som politiker och inte skriva en remiss där han senare skall vara med och fatta kommande beslut, men det gjordes inte!

Att föreningen som jag var med och skapade har drivit och fortfarande driver många olika sakfrågor som är positiva för Ransta och för samtliga boende på orten skall de ha en stor eloge för. Dock så utmärker sig frågan om Bältarhagen där föreningen så tydligt genom Anders Westins remissvar ger uttryck för att andra boende i Ransta inte har lika stor betydelse och att därför kan ett byggande på Norrängen ske före Bältarhagen.

Genom detta agerande så säger Anders Westin att vi som boende i området mot Norrängen (som inte blivit tillfrågade av bygdegårdsföreningen) inte har en betydelse för föreningen och indirekt så polariserar han därmed Ransta genom både sin politiska roll och som styrelsemedlem i föreningen.

Anders Westin, du är mycket väl medveten om att det inte är i arbetsutskottet som beslut fattas utan det är i Sala kommunfullmäktige och där är du med i högsta grad som Centerpartist och fattar beslut, även om detaljplaner. Anders, jag antog din utmaning och nu är jag på nytt medlem i Ransta Nästa Bygdegårdsförening.

Din utmaning blir att be ditt kommunalråd och övriga Allianspartier att svara på min inbjudan till dialogmöte som har nonchalerats i över en månad, och som följts upp med en personlig inbjudan till Anders Wigelsbo (C), Mårten Hemström (L), Erik Hamrin (M) och Magnus Holm (KD).

Vill ni verkligen träffa oss medborgare och höra våra åsikter?

Rolf-Anders Kindberg

Anmäl text- och faktafel

Svar från Anders Westin (C):

Förbundssekreterare Karin Fälldin i Bygdegårdarnas Riksförbund har redan svarat dig vad hon anser om vår roll som partipolitiskt neutral förening, där hon redogör för att föreningens agerande inte strider mot vare sig våra stadgar i Ransta Nästa eller inom bygdegårdsrörelsen.

Närheten till service är en viktig faktor i etableringen av ett trygghetsboende, med andra ord är Bältarhagen inte ett bra alternativ. Fördelen med Norrängen är dessutom närheten till tågstoppet och Kollektivtrafikmyndighetens framtida planer på en kollektivtrafik-nod i Ransta som inte helt orimligt blir i närheten av Tempo och dess parkering.

Föreningen har inte på något sätt tagit på sig rollen eller ansvaret att fråga alla som bor i Ransta i olika frågor, utan har format vår ståndpunkt efter samtal och dialog vid till exempel samrådsmöten som varit. Där har det tydligt framkommit att ett trygghetsboende är en väldigt viktig fråga för många Ranstabor och något som behöver prioriteras. Styrelsen har fått ett ansvar att förvalta föreningen av sina medlemmar vid årsmötet och göra det i linje med stadgar och verksamhetsplan. Varje invånare som har något att tillföra i remisser är fri att yttra sig och alla åsikter är viktiga. 

Anders Westin (C)

Ranstabo, styrelseledamot och ledamot i Sala kommunfullmäktige

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel