Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Salabostäders renoveringar: Prestige verkar gå först – låt de boende tycka till

Annons
Badrummet som det ser ut nu, sett från köksingång ...
... och sett från andra hållet.  Foto: Privat

Det pågår en ombyggnad i Salabostäders fastighet Berget 1, det vill säga Berggatan 7, 9, 11 och Västermalmsgatan 15. Inalles 106 hyreslägenheter.

Det gäller stambyte, fönsterbyte och installation av ny ventilation. Utfört på ett sätt som ligger långt ifrån det mest kostnadseffektiva.

I stället för att renovera ­efter behov, bygger man om alla lägenheter, oavsett nyligen gjorda renoveringar. Det verkar som om vi åter­igen har ett bostadsbolag som inte renoverar för de boende som bor i lägenheterna utan snarare renoverar ”för framtida hyresgäster”.

För några år sedan renoverades ett antal lägen­heter på Dammgatan i Sala på ett sådant sätt att av 51 boende kunde bara en hyresgäst bo kvar på grund av de enorma hyreshöjningarna. Hyresgästföreningen har sedan dess varit överens med ­både politiker och bolagsstyrelse att ”lex Dammgatan” inte ska upprepas utan att man ska renovera på ett sådant sätt att nuvarande boende kan bo kvar.

Åter­igen är argumentet att man måste ta hänsyn till fram­tida hyresgäster på bekostnad av de som nu bor i lägenheterna.

Den nya lagstiftningen ­angående boinflytande vid ombyggnad ger de boende inflytande över ombyggnation på de saker som lagen ger dem möjlighet att påverka. Det är dessutom så att Sala kommuns ägar­direktiv till Salabostäder ­stipulerar att man ska ta hänsyn till de boendes synpunkter, likaså det boinflytandeavtal som Hyresgästföreningen och bolaget kommit överens om och ­undertecknat.

Tyvärr verkar det som om det finns en hel del prestige att inte tillåta påverkan från hyresgästerna, både från Salabostäders ledning och dess styrelse, som har det övergripande ansvaret. Åter­igen är argumentet att man måste ta hänsyn till fram­tida hyresgäster på bekostnad av de som nu bor i lägenheterna.

På området Berget 1 vägrar nuvarande företagslednings och Salabostäders styrelse ta hänsyn till de ­boendes önskemål rörande dörrens placering till badrummet där en extra toalettstol ska installeras. Detta berör cirka 70 hyresgäster varav över 50 har en annan uppfattning än Salabostäder. Lagstiftningen säger att man ska ta hänsyn till de boendes uppfattning, men tyvärr verkar det ha gått prestige i denna fråga från Salabostäder.

Men vd säger nej, dörröppningen ska vara från ­köket.

Salabostäder vill att dörren till badrummet ska vara från köket, med själva ­toalettstolen alldeles intill köksingången. De boende vill ha ingången från andra hållet, i detta fall från ett av rummen. Kostnaden för de båda alternativen är likvärdig enligt projektledaren, ­likaså risken för vatten­skador.

Men vd säger nej, dörröppningen ska vara från ­köket.

Motiveringen är att framtida hyresgäster kanske vill ha ingången från köket, och en sådan gissning låter alltså vd väga tyngre än önskemålen hos en överväldigande majoritet boende i fastigheten.

Då Hyresgästföreningen påpekar detta för styrelseordföranden i Salabostäder upprepar han bara samma mantra som vd:n. Detta är att befästa bolagets nonchalans gentemot dess kunder, alla hyresgäster.

Uppenbart har Salabostäder en svag styrelse med bristfälligt intresse att leva upp till direktiv och regelverk såväl som till sakfrågor och vanligt sunt förnuft.

Att inte vara kostnads­effek­tiva gör att renoveringarna blir dyrare än de skulle kunna vara. För att kunna ta ut kostnaderna genom hyres­höjningar för de boende krävs enligt regelverket att ombyggnad­såtgärderna är standardhöjande. Och detta resulterar i att köken och badrummen piffas upp. Och att man sätter in säkerhetsdörrar, postboxar på entréplan och portkoder för entrédörrarna samt i fler­talet lägenheter en extra toa­lett som trycks in i det nuvarande badrummet.

Så blir det många hundra kronor dyrare per månad att bo för hyresgästerna, som i flera fall redan har en ganska pressad ekonomi. En del av kostnaderna finansieras temporärt genom ett statsbidrag vilket innebär att efter sju år kommer en extra hyreshöjning, lika stor, då det beviljade stat­liga investeringsbidragets tidsfrist löpt ut.

Sala kommun måste se till att boinflytandet blir efter intentionerna i ägardirektiven och att inte prestigelåsningar hos företagsledningen får skada det inflytandet!

Skatteintäkter är viktiga för kommunen. Men för skatteintäkter krävs boende i kommunen. Och då ska intentionerna i regelverk och ägardirektiv till allmännyttans agerande efterlevas!

Rolf Meiding

Roger Wallin

Lars Öberg

Sala/Heby Hyresgästförening

Boende på Västermalmsgatan och Berggatan

Anmäl text- och faktafel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel
Annons