Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Karl Beijbom: Alla måste ha rätt till en värdig ålderdom

Prioritera äldre!

Annons
Dans eller finsk husmanskost? Låt de äldre få, och få välja. Photo: Annette Friberg/SCANPIX/TT

Grymt att bli gammal i Sverige, och värre kommer det att bli. Allt fler blir fattigpensionärer, allt färre får plats i äldreomsorgen, hemtjänstens resurser räcker inte till, allt fler riskerar undernäring och allt fler dör ensamma. Vem har bestämt att det skulle bli så här? Vill vi att våra föräldrar och så småningom vi själva skall ha det så här?

Äldreomsorgen regleras av socialtjänstlagen, som är en målstyrd ramlag. De enskilda kommunerna anses bäst skickade att utforma olika typer av insatser. De äldre saknar preciserade rättigheter. När de kommunala finanserna är pressade, får våra äldre och deras behov stå tillbaka för andra grupper med starkare lagstöd.

I slutet av 80-talet besökte en undersköterska inom hemtjänsten fyra omsorgstagare per dag. I dag besöker en undersköterska i hemtjänsten 12 omsorgstagare per dag, och hälften av besöken är under 15 minuter. Frågan är om hemtjänsten någonsin kan komma ikapp de växande behoven. I en granskning som Dagens Eko gjort konstaterades nyligen att personalbristen inom hemtjänsten om åtta år blir över 100 000 medarbetare. Samtidigt funderar hälften av dem som arbetar i hemtjänsten i dag på att sluta, framför allt de som är bäst utbildade och har den längsta erfarenheten.

Var fjärde plats i våra äldreboenden har försvunnit sedan millennieskiftet samtidigt som vi vet att antalet åldringar över 80 år kommer att öka kraftigt de närmaste decennierna. Antalet platser i äldreomsorgen har minskat i alla kommuner, och riktlinjerna för vilken hjälp en åldring kan få skiljer sig från kommun till kommun. Ta bara rätten att få hjälp med att duscha, som varierar från en gång i veckan till en gång om dagen. Biståndshandläggare slits mellan lojalitet mot arbetsgivaren kommunen, som vill spara, och de gamlas faktiska behov.

2015 ställdes krav på att alla kommuner och landsting skall ha rutiner för att förhindra undernäring bland äldre. Tre år senare saknar en tredjedel av våra kommuner fortfarande sådana rutiner. Rapporter larmar om att undernäringen bland våra äldre är ett växande problem. Många äldreboenden serverar så oaptitlig mat att detta i sig bidrar till undernäring. Det saknas kostvetare och dietister, och personaltätheten i läkarkåren inom geriatriken bara sjunker. Ensamheten bland äldre orsakar stort lidande, leder till ohälsa och för tidig död.

I Stockholm har Lagen om valfrihet (LOV) medfört variation och mångfald. Sjuttio procent av all hemtjänst utförs av privata aktörer, och brukarna kan välja mellan omkring 100 olika hemtjänstutförare. Vad sägs om Finsk Hemtjänst AB, vars personal talar finska, kan laga finsk husmanskost, kan sjunga finska sånger och kan högläsa på finska? Brukare med rötter i Finland uppskattar givetvis detta. Svensk Hemtjänst AB finns inte - men däremot hemtjänstföretag med specialinriktning som Kultur & Nöje eller Sport & Spa. Tids nog vill jag för egen del kunna välja ett hemtjänstföretag som erbjuder Champagne & Argentinsk Tango varje lördag.

En likvärdig äldreomsorg borde vara en lika självklar och betydelsefull målsättning som en likvärdig skola. Det är en skam på Sveriges banér att en värdig och likvärdig ålderdom för alla inte tycks vara en del av vårt svenska samhällskontrakt.

Karl Beijbom, journalist och bokförläggare

Mer läsning

Annons