Annons
Vidare till salaallehanda.com
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Musikrådet: Förödande slag mot Salas kulturliv

Kommunfullmäktige har beslutat om budgetramar för 2019 och följande år som innebär ett sparbeting i skolnämndens budget på 25 miljoner kr. Detta är orimligt med tanke på de effekter det får för bland annat. Kulturskolan. Nu föreslagna åtgärder får förödande effekter för musiklivet, och Salas attraktionskraft i flera avseenden. Detta trots att skolnämndens förslag till neddragningar i den egna verksamheten ännu bara uppgår till 57 procent av sparbetinget.

Förutom denna protest kan vi utifrån vårt uppdrag och avtal med Sala kommun inte förstå resonemanget att Kulturskolan ska stå för en besparing på 3 miljoner vilket är 21 procent av skolnämndens föreslagna besparing. Inklusive en hyreskostnadsökning som enligt förslaget ska täckas inom denna ram.

En ny lokal som med dessa förslag sannolikt inte kommer att utnyttjas fullt ut, utan kommer att ha överflödiga lokalytor. Det kan inte vara rimligt att tvingas in en ny lokal med högre hyreskostnad samtidigt som Kulturskolan får ett mycket kraftigt sparbeting! Det blir dessutom ännu svårare att starta om och göra Kulturskolan till det den är idag om denna besparing blir verklighet!

Att skära bort så mycket av Kulturskolan är förödande för Sala kommuns vision om att ha passerat 25 000 innevånare i Sala kommun år 2024. Kulturskolan är ett viktigt affischnamn för ett växande Sala och stor del i arbetet med integrationen inom Sala Kommun.

Hur ser kopplingen ut mellan Kulturskolan och musiklivet, det kan sammanfattas tre ord, nämligen kvalitet, kompetens och kontinuitet. Kvalitet - Salaborna får musikutbud av hög kvalitet. Tack vare lärarnas medverkan utbildas goda amatörer som presterar god musikalisk kvalitet. Kompetens – tack vare utbildade lärare med såväl pedagogiska erfarenhet som musikalisk praktik i både ledande och musicerande roller. Kontinuitet – Med Kulturskolan som sammanhållande kraft säkerställs Salas tillgång till ett fungerade musikliv på god amatörnivå på längre sikt.

Förslaget att verksamheterna inom damkören Argentum, Sala Blåsorkester och Sala Storband skall överlåtas till en annan ”huvudman” känns mycket märklig. Har tjänstmännen verkligen räknat på om detta ger några ekonomiska besparingar överhuvudtaget, då både Sala Blåsorkester och Sala Storband är ideella föreningar?

Sala Blåsorkester har idag fem musiklärare, som lägger en mycket liten del av sin arbetstid i orkestern och tack vare deras medverkan kan elever få möjligheter att prova på och deltaga i deras konserter när den musikaliska mognaden har uppnåtts. Detta måste vi i Sala värna om, det är en fantastisk grogrund för musikalisk utveckling för elever i kulturskolan. Hur kommer det att bli med användandet av den nya konsertlokalen, Missionskyrkan om Sala Blåsorkester skulle hamna under en annan ”huvudman”?

När det gäller Sala Storband så är det en musiklärare som har en liten del av sin arbetstid i denna orkester. Sala Storband tillhör ett av de bättre storbanden i Sverige och sådana affischnamn ska vi inte förstöra möjligheterna för att utvecklas genom dessa besparingsförslag.

Vi tror att Sala kommun med stor sannolikhet kommer att tappa – Attraktionskraft – Effekter för rekrytering av kulturutövare och inte minst - Effekter för publikintresse och därmed även negativa ”besöksekonomiska” effekter. Vilken kulturutövare kommer att våga ta anställning i en kommun som med jämna mellanrum kräver besparingar i verksamheten. Det var inte så länge sedan Kulturskolan fick gå igenom ett liknande stålbad.

Sala Musikråd protesterar mot dessa besparingar inom skolnämndens verksamhet och i synnerhet då inom kulturskolan inklusive tänkta besparingar inom kör och orkesterverksamheten. Om dessa besparingar blir av ser vi fram emot 2020 där följande årliga arrangemang inte kommer att genomföras: Händels Fyrverkerikonsert, vårkonsert, höstkonsert, julkonsert, nyårskonsert, valborgsmässoafton, 1 maj, studentmarsch och nationaldagsfirandet – i alla dessa medverkar Sala Blåsorkester!

Tänk om och gör om dessa beräknade besparingar! Lägg besparingarna på en nivå som inte riskerar att försämra attraktionskraften för Sala kommun!

För Sala Musikrådsstyrelse

Lars Kvarnström, ordförande

Anmäl text- och faktafel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel