Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Äldre får inte välja

Annons

Visst är det märkligt att du som äldre ska kunna bestämma vem som ska städa ditt hem, men inte vem som ska hjälpa dig med din personliga hygien!

Det är en fråga som i allra högsta grad känns relevant att ställa efter en diskussion i kommunstyrelsens arbetsutskott om att införa lagen om valfrihetssystem inom hemtjänsten.

Redan i budgeten för 2011

föreslog alliansen att valfrihetssystem skulle införas. Den nya majoriteten sade nej. Nu har majoriteten återkommit med ett förslag som innebär att valfrihetssystem införs enbart för serviceinsatser.

Från alliansens sida fortsätter vi att driva frågan om att valfrihetssystemet ska gälla både omvårdnads- och servicetjänster.

Även den som åldras ska ha rätt att själva bestämma hur man vill ha det. Det är viktigt att stärka äldre människors självbestämmande och valfrihet.

Ett av de viktigaste redskapen för ökat självbestämmande är lagen om valfrihetssystem. Det här är dock en frivillig lag. För att äldre människor i Sala kommun ska kunna få del av ökad valfrihet och ökat självbestämmande krävs att kommunen använder sig av denna möjlighet.

Vi behöver också ett ökat entreprenörskap och en mångfald av aktörer även inom välfärdssektorn – stora och små, privata och offentliga, kooperativ, och så vidare. Genom mångfalden får vi fram nya lösningar och nya sätt att tänka och lösa problem.

Mångfalden kan också skapa nya arbetsplatser och – det viktigaste av allt – nya sätt att bemöta användare av hemtjänsten, boende på vård- och omsorgsboenden, patienter, skolelever och andra.

Valfrihetssatsningen innebär möjligheter för ökat entreprenörskap inom äldreområdet. Genom lagen kan de företag som uppfyller fastställda krav etablera sig. Det öppnar nya möjligheter för företagande också på landsbygden, för personer – ofta kvinnor – med erfarenhet från äldreomsorgen att starta eget, för kooperativa och ideella initiativ.

Min förhoppning är att även

de äldre i Sala kommun ska få bestämma vem som ska hjälpa dem att duscha framöver!

Oppositionsledare i Sala kommun

Carola Gunnarsson (C)

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons