Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Alltför trafiknära

Annons

Gunnar Forsgren, Marcus Andersson och Brigitte Neubert Jarvis, Salas Bästa, skriver (4/8) att Centerpartiet styr Sala utan kompass.

Att kommunen står inför ett ökat behov av såväl bostäder som handel är ett direkt resultat av den politik som Centerpartiet, tillsammans med övriga partier i allians för Sala, har bedrivit.

Det är ett tecken på att kommunen mår bra. Det är också ett bevis så gott som något att Centerpartiets politik verkligen är för Salas bästa!

Vi i Centerpartiet klarar av att skilja på olika typer av handel. Exempel på sällanköpshandel är kläder, skor och hemelektronik.

Den handeln finns i dag i centrum, vilket Salas Bästa väl torde veta. Ändå skriver man att Salas Bästa vill ha detaljhandeln kvar i centrum, men vill öppna för sällanköpshandel i ytterområden.

Jag finner det högst ironiskt att personer med så stark anknytning till sällanköpshandeln i Sala centrum uttrycker denna önskan, och det är inte utan att man undrar om skribenterna har svårt att särskilja vad som är bäst för Sala och vad som är bäst för de egna ekonomiska intressena.

Nu är detta dock en fråga om ren semantik. Detaljfrågan, huruvida det ska byggas för bostäder eller handel på Silvervallen, är en helt annan fråga.

Enligt det planarbete som Sala kommun bedriver finns det såväl nya områden för bostäder i attraktivt läge som handel i likaledes attraktiva lägen. I den detaljplan för Silvervallen som nu är ute för samråd finns såväl handel som bostäder. En synpunkt som enligt min åsikt är tungt vägande är dock den trafik som passerar området vid Silvervallen.

Riksväg 56 är en av landets allra hårdast trafikerade, speciellt med tung trafik. Det är inte rimligt att anta att den tidigare planerade delen av Förbifart Sala, där riksväg 56/72 leds sydöst om Fridhem, kommer att byggas inom de närmaste 20 åren.

Det innebär att tusentals tunga fordon passerar cirkulationsplatsen vid Silvervallen varje dygn, med miljöproblem som buller och utsläpp (av gaser och partiklar) som konsekvens.

För mig som centerpartist känns inte området närmast den cirkulationsplatsen som ett attraktivt läge för boende.

Jag håller med om att staden behöver en ansiktslyftning åt

öster. Jag anser däremot att en etablering av ett inbjudande handelsområde är mer lämpat för platsen i fråga.

Således håller jag fullständigt med min partikamrat Gustaf

Eriksson: Liv och rörelse i Salas centrum skapas genom ett utbud av varor och tjänster som lockar människor, inte genom att man sover i centrum och tar bilen ut ur stan för att handla!

Ledamot, tekniska nämnden

Riksdagskandidat, Sala

Anders Wigelsbo (C),

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons