Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Barn nekas stöd

Annons

Barn med särskilda behov kommer att drabbas av besparingarna i Heby kommun, som trots dålig ekonomi inte tidigare låtit nödvändiga besparingar drabba de allra svagaste grupperna, som barn med diagnoser som Aspergers syndrom.

Verksamheten på Nova har varit något som man gärna har visa upp. Tidigare elever har kunnat gå vidare till och även fullfölja en gymnasieutbildning tack vare att Nova har lagt en bra grund och gett dem verktygen att klara skolan.

Tyvärr tycks det nu som att man i sin spariver även är beredd att riskera framtiden för barnen med speciella behov.

En inhyrd rektor från ett bemanningsföretag som inte känner verksamheten har jobbat fram förslaget om stora neddragningar. En elevassistent och en lärare föreslås försvinna redan till kommande läsår. Det är i så fall en neddragning med 33 procent.

Anser skolledningen att nuvarande personal inte är fullt sysselsatt? Dessutom tycks man tro att de som blir kvar ska hålla samma utmärkta kvalitet som hittills samtidigt som eleverna inte blir färre? Hur går den ekvationen ihop?

Nästa läsår finns på Nova flera barn i de lägre åldrarna, men skolledningen föreslår att Nova inte längre ska ta emot elever innan årskurs sex och därmed bara finnas för högstadiet.

Vill kommunen ha fler hemmasittande elever som aldrig finner sin plats i samhället? Erfarenheten under elva år på Nova är att ju tidigare barnen får stöd det som Nova kan ge desto bättre förberedda blir de att klara av sin skolgång och även livet efter skolan.

Under vårterminen gjorde Skolinspektionen en tillsyn av skolorna i kommunen. I sin rapport anmärker man bland annat på att elever inte får det stöd som de behöver. Är skolledningens svar på denna kritik att drastiskt minska kvaliteten på en mycket väl fungerande verksamhet för just elever med uttalat stödbehov?

Frågor, som vi kan ställa oss då vi ser skolledningens förslag för Nova, är hur vi i Heby lever upp till regeringens intention att elever ska få stöd i så unga år som möjligt.

I förslaget har Nova organisatoriskt placerats på Heby skola sju-nio. Hur ska behoven i de norra kommundelarna då att tillgodoses?

Hur förklarar ni för eleverna att de som har en diagnos inte får chansen att utvecklas och klara målen, gå vidare till gymnasier och få en plats i samhället?

Varför går eleverna på Nova? Är det för att klasserna ska slippa anpassa sig till dessa elever eller är det för att ge eleverna med diagnos en likvärdig möjlighet till utbildning? Var är besparingen i ett långsiktigt perspektiv?

Mycket oroliga, Heby

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons