Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Blir 56:an för dyr?

Annons

Trots yvigt prat om historiska satsningar visar en färsk studie från riksdagens utredningstjänst att regeringens infrastrukturplan är underfinansierad med omkring 40 miljarder kronor.

Viktiga investeringar i Mälardalen hotas, som kapacitetshöjande åtgärder längs Dalabanan och riksväg 56, Stingtorpet–Tärnsjö. Vi socialdemokrater kräver nu snabba och kraftfulla åtgärder för att stoppa kostnadsexplosionen på infrastrukturområdet.

Riksrevisionen har nyligen granskat kostnadskontrollen i stora väg- och järnvägsinvesteringar. En huvudslutsats är att

infrastrukturprojekt ofta blir betydligt dyrare än vad som planerats från början.

Riksrevisionen ser det som anmärkningsvärt att de problemen kvarstår trots att de har varit kända länge och flera myndigheter under åren pekat på behovet av omedelbara åtgärder.

Vi har låtit Riksdagens utredningstjänst studera hur finansieringen av den nationella infrastrukturplanen för perioden 2010-2021 förändras om vi får samma prisutveckling under de närmaste tio åren som vi haft under det föregående decenniet. Ett hål i budgeten motsvarande hela 40 miljarder kronor uppstår då.

Omkring 30 miljarder av underfinansieringen uppstår under perioden 2016-2021, vilket

motsvarar ungefär halva utrymmet för investeringar i nya vägar och spår under den perioden. Finansieringen av Dalabanan och riksväg 56, Stingtorpet-Tärnsjö, är därför i allra högsta grad hotad.

Vi delar helt och fullt Riksrevisionens uppfattning att det behövs kraftfulla åtgärder för att hejda den orimliga kostnadsutvecklingen.

I en riksdagsmotion föreslår vi bland annat att de mycket generösa möjligheterna att överklaga väg- och järnvägsplaner reduceras, att det ska bli möjligt att riksintresseklassa strategiska infrastrukturprojekt som är centrala för att nå tillväxt- och klimatmål samt att man i mindre projekt tar bort kravet på tidsödande och kostsamma miljökonsekvensbeskrivningar.

En rad tunga aktörer, so, Svenskt Näringsliv och SEB, pekar ut en eftersatt infrastruktur som ett av de största hoten mot svensk konkurrenskraft. Det är lätt att instämma, investeringarna måste öka kraftigt.

Men vi måste samtidigt se till att skattebetalarna får så mycket väg- och järnväg som möjligt för pengarna genom krafttag för en effektivare planeringsprocess.

Ledamot i trafikutskottet, Sala

Pia Nilsson (S)

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons