Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Försenad mack

Annons

I Sala Allehanda (21/3) fanns en artikel om den planerade macken i Morgongåva. Vi vill gärna göra några kommentarer.

Vid miljö- och byggnämndens sammanträde (18/1) behandlade

vi en ansökan om förhandsbesked från fastighetsägaren om att anlägga en bensinstation.

Det är ingen enkel fråga, bland annat eftersom flera lagar berör, miljöbalken och lagen om brandfarliga varor. Trafikverket var tveksamt och varken till- eller

avstyrkte ansökan. Nämnden beslutade därför att lämna ett positivt förhandsbesked.

Innan bygglov kan beviljas krävs att sökanden ska anlita en konsult för att göra en riskutredning om det går att anlägga en mack där. Sökanden har kommit med en riskutredning, men den var ofullständig.

Så fort en fullständig riskutredning har lämnats in ska nämnden behandla ansökan igen.

Heby kommun samarbetar sedan några år med Sala kommun om en gemensam bygg- och miljöförvaltning med kompetenta handläggare inom alla områden.

Anledningen är att Heby är ju en liten kommun och det är svårt att då ha all den kompetens som behövs: miljö, bygg och livsmedel med mera.

Men vi har fortfarande en egen miljö- och byggnämnd, som alltid är ansvarig för alla beslut. De flesta ärenden är delegerade till tjänstemän, som fattar beslut enligt en delegationsordning, som nämnden har fastställt.

Ett fåtal ärenden beslutas i nämnden. Det gäller bland annat ärenden om avslag och ärenden som är tveksamma eller principiellt viktiga.

Olof Nilsson (S), vice ordförande,

Miljö- och byggnämnden i Heby

Mats Jennische (M), ordförande,

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons