Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hotad livskvalitet

Annons

Den svenska rovdjurspolitiken när det gäller lodjur och varg – och som har beslutats av Sveriges riksdag – innebär problem för företagare och övriga boende på landsbygden.

Det handlar om ekonomiska

konsekvenser, men också om försämring av livskvaliteten för landsbygdens befolkning. De ekonomiska påfrestningarna för en redan pressad lantbruksnäring är ett hot mot landsbygdens överlevnad i mellanbygderna.

Just nu förs i media ett meningsutbyte mellan närmast extremistiska representanter från bevarandesidan och jägarintressen som gör att en saklig debatt nästan inte är möjlig.

Vi menar att krav måste ställas på full kompensation för de ekonomiska konsekvenserna av skador och merarbete. I dag utgår ersättning för rovdjursstängsel med cirka 20 procent av investeringskostnaden. Ingen ersättning utgår för skötsel och underhåll.

Myndigheternas nya regler när det gäller effekt på elstängselaggregaten gör dessutom rovdjursstängsel värdelösa. Samtidigt är bedömningsgrunderna för ersättning för rivna djur så byråkratiserade att det är mycket svårt att få ekonomisk kompensation fullt ut. Här finns ett tydligt exempel i Sala kommun.

Förutom försvårade villkor för enskilda näringsidkare motverkar rovdjurspolitiken betesdriftens stora betydelse i arbetet för en ökad biologisk mångfald och ett öppet landskap.

Därför handlar det om att välja väg. Ska vi ha en stor rovdjursstam eller en öppen och levande landsbygd med människor och tamboskap.

Dessutom försämras livskvaliteten genom stress och oro för husdjuren och olust och tappat intresse för att utöva för landsbygdsbefolkningen traditionella aktiviteter i skog och mark. Det handlar om allt ifrån bärplockning och ridning till den kanske mest traditionsbundna och här kraftigt drabbade allmogejakten och därtill hörande viltvård.

Vi anser att:

n Rovdjurens antal måste, genom licensjakt, hållas på en nivå som kan accepteras av näringarna.

n Den regionala förvaltningen av rovdjursstammen måste genomföras fullt ut.

n Full ekonomisk ersättning måste utgå till rovdjursdrabbade tamdjursägare för skador, merarbete och materialkostnader samt övrigt inkomstbortfall, till exempel jaktarrende.

n Om uppfyllande av miljöåtaganden inom lantbruket försvåras på grund av rovdjursproblem får det inte innebära sanktioner i form av uteblivet avtalat ekonomiskt stöd eller medföra återbetalningskrav.

Till sist vill vi understryka att för oss är det viktigt att Sala kommun med kraft säger nej till förfrågningar och initiativ från Naturvårdsverket om inplantering av varg i vår kommun. Hälften av Sala kommuns befolkning bor på landsbygden och här finns över 600 jord- och skogsbruksföretag.

Vi måste förbättra förutsättningarna för boende och företagande på landsbygden, inte försvåra situationen.

Mårten Öhrström (C), Anders Westin (C), Anna Billman (C), Gustaf Eriksson (C), Mikael Jonsson (C), Maila Pettersson (C), Hans Johansson (C), Christer Gustafsson (C), och Kerstin Larsson (C)

Ledamöter i kommunfullmäktige i Sala

Carola Gunnarsson (C), Christer Eriksson (C),

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons