Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Madon förvrider Fi:s politik

Annons

Fi borde be alla feminister som lyft hedersfrågan, som partiet misstänkliggjort genom åren, om ursäkt, skrev SA:s politiska redaktör Sakine Madon.

Hej Västmanlands läns tidning och framförallt Sala Allehanda. Det tycks som att era ledarskribenter har fullt fokus på Feministiskt initiativ just nu. Det är dock väldigt synd att er ledarskribent Sakine Madon gång på gång väljer att missuppfatta och förvrida Fi:s politik (SA 24/3).

Eftersom Salas lilla lokaltidning numera ägs av samma mediakoncern publiceras alltså även dessa kritiska ledare i en av de "rosa kommunerna", dvs. en av kommunerna där F! tagit plats i fullmäktige.

Vi från Fi! Sala vill förtydliga att vi som enda parti har drivit frågan om ökat skydd och stöd för Salas kvinnor vad gäller våld i nära relationer och kvinnor utsatta för förtryck och våld i hederns namn. Vi har bl.a. lagt en motion om att ansluta Sala Kommun till "Centrum mot våld", CMV, Västmanlands läns centrum för dessa frågor, där oerhört stor kompetens finns. Faktiskt Västmanlands spetskompetens när det gäller just våld i hederns namn. Bland annat skulle kommunens tjänstepersoner inom till exempel socialtjänst få direkthandledning i dessa ärenden och framförallt skulle kommunens kvinnor få någonstans att vända sig för skydd, stöd och behandling. Dessutom ingår alltid stöd och samråd med polis vad gäller riskbedömningar, frågan om skyddad identitet osv. om kommunen ingår i CMV. Röstades denna motion igenom? Nej. Socialdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet röstade för bifall, medan Allians för Sala, dvs. Centern, Salas Bästa, Moderaterna, Liberalerna,

Kristdemokraterna samt deras ständiga stödparti Sverigedemokraterna ville inte prioritera detta viktiga arbete, trots att vi vet många av Salas kvinnor är utsatta för det reella hot om våld som statistiken talar sitt tydliga språk kring. (Nära häften av Sveriges kvinnor har någon gång varit utsatta för sexuellt eller fysiskt våld. Sala är inte på något sätt ett undantag, tro inte det.) Detta också trots att Länsstyrelsens utvecklingsledare vad gäller våld i nära relationer starkt rekommenderar Sala Kommun att ansluta sig till nätverket, vilket vi poängterade i vår motion. Allians för Sala valde att stå utanför den kunskapsbank och det framstående arbetssättet som erbjuds många av Västmanlands övriga kommuner som numera ingår i nätverket.

I stället låter Allians för Sala detta viktiga arbete ske inom vår lilla kommun, utan stöd av specialister inom området, samt förlitar sig på en ideell Kvinnojour vad gäller skyddat boende och eventuellt samtalsstöd. Skamligt!

Sakine Madon är mycket kritisk till Feministiskt initiativs rikspolitik vad gäller våld och förtryck i just hederns namn. Feministiskt initiativ Sala ställer sig bakom de beslut som togs på Fi:s nationella kongress i helgen. Dock, som parti kommer vi aldrig att stå bakom problembeskrivningar som att problemet ligger i religionen islam eller i ”massinvandring”, eller att våld är avvikande beteende om förövaren heter Anders men kulturellt om han heter Ahmed. Detta förtydligades mycket tydligt av Linnea Bruno, våldsforskare och innan kongressen ledamot i Fi:s nationella partistyrelse.

Våld är våld, det handlar om kontroll oavsett om begreppet heder finns med eller inte. Och oavsett förövarens bakgrund, hudfärg eller religion.

Våldsfrågan däremot tas inte på allvar alls av styrande Allians för Sala.

Sandra Boström, Sarah Svensson, Chris Danielsson, Feministiskt initiativ Sala

SVAR

I min ledare refererade jag till vad personer som arbetar mot hedersförtryck –exempelvis Sara Mohammad som leder ”Glöm aldrig Pela och Fadime” – säger om hur Fi hanterat hedersproblematiken. Samtliga uttryckte att partiet varit ett hinder, snarare än en del, av kampen mot förtrycket. Feministen Maria Hagbergsom satt i Fi:s styrelse med Gudrun Schyman fick höra att det är rasistiskt att prata om hedersvåld, och lämnade därför partiet. Dessa berättelser existerar inte i ett vakuum.

Jag har ofta påpekat att hederskulturen finns inom olika religiösa och etniska grupper, ingen har krävt att Fi ska ge sig på islam eller invandring. Däremot borde Fi be alla feminister som lyft hedersfrågan, som partiet misstänkliggjort genom åren, om ursäkt. Ytlig make up får inte partiet på rätt spår.

Sakine Madon, Politisk redaktör, VLT/SA

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons