Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Samma regler för alla

Annons

I Heby kommun arbetar vi alltid för att alla ska behandlas lika. När det handlar om skolskjutsar, har kommunfullmäktige antagit en policy som klart och tydligt talar om vad som gäller om rätten till skolskjuts, gångavstånd, res- och väntetider.

I policyn framgår att ett avstånd som överstiger 3 km för barn i sexårsverksamhet och skolår 1-3 berättigar till skolskjuts.

Gångavståndet för samma åldersgrupp till skolskjutshållplats får inte överstiga 2 km. För att mäta upp avståndet från hemmet använder sig Heby kommun av eniro.se och eller hitta.se eftersom dessa är neutrala.

Forsbergs buss, som Heby kommun har avtal med, detta sedan 2005, avgör vilka sträckor som är möjliga att köra med skolskjutsbuss. Det är dock alltid avståndet som avgör.

Om detta understiger 2 km är det föräldrarnas ansvar att se till att barnet kommer till skolskjutshållplatsen och tryggt kan invänta skjutsen där.

I det aktuella fallet som Sala

Allehanda skrev om (1/4) är vägen från hemmet till den plats där Forsbergs buss kommer att stanna 1,7 km.

Det är inte den plats som bussen stannar i dag, men en förändring av rutten kan göras när som helst och har inget med läsårstider att göra.

Skolskjuts är erbjuden helt enligt de regler som gäller för var och en och föräldrarna har dessutom, av kommunen erbjudits bensinersättning för den sträcka de måste köra sitt barn varje dag.

Det senare om de är villiga att köra sitt barn till den skolskjutshållplats där bussen stannar i dag. Inget av dessa erbjudanden har accepterats.

De uttalanden som den aktuella handläggaren ska ha gjort enligt artikeln är helt tagna ur luften. Att besked dröjde i januari berodde på att handläggaren var sjuk och ingen vikarie fanns att tillgå.

De fanns heller ingen anledning att kontakta föräldrarna under höst och vinter eftersom de redan i augusti fått besked, precis som alla föräldrar får muntligt besked om, vilka villkor som gäller för skolskjuts, och det finns heller inga anteckningar om att de försökt kontakta handläggaren. Detta görs alltid när någon söker en handläggare över växeln.

Heby kommun anser naturligtvis inte att små barn ska lämnas ensamma vid en busshållplats. Det är inte brukligt att föräldrar gör det, så varför det skulle vara aktuellt i detta fall går inte att förstå.

Sammanfattningsvis har Heby kommun erbjudit skolskjuts enligt exakt samma villkor som

gäller för alla. Enligt den så kallade likställighetsprincipen i kommunallagen ska kommuner och landsting behandla sina medlemmar lika, om det inte finns skäl för något annat. Det gör det inte i det här fallet.

T.f. förvaltningschef

Barn- och utbildningsförvaltningen,

Heby kommun

Charlotte Lundgren

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons