Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vad de varnade för...

Annons

I en insändare (27/12) försöker Kenneth Östberg (S) leda i bevis att en minskning av jourtiderna för familjeläkarna i Sala skulle medföra en förbättrad tillgänglighet på dagtid och därmed innebära en kraftig förbättring av vårdens tillgänglighet i Salaområdet.

Han refererar till en motion från Sjukvårdspartiet och anser tydligen att de förslag som nu har presenterats för landstingsstyrelsen och som kommer att utredas tillfredsställer motionens syften och förväntningar.

I den ursprungliga motionen daterad den 8 december 2008 föreslogs att landstingsstyrelsen skulle få i uppdrag att utreda konsekvenserna av ett borttagande av kostnaden för familjeläkarjourerna från vårdpengen och förutsättningarna för att ersätta detta med en solidarisk landstingsövergripande finansiering.

Bakgrunden till detta var det faktum att kostnaderna för jour- och beredskap i Fagersta och Salaområdena dränerade vårdcentralernas samlade vårdpeng med fyra-sex gånger högre andel än i Västerås.

Vid behandlingen av en interpellation från Sjukvårdspartiet (20/10) med anledning av att det efter två år fortfarande inte fanns något formulerat ställningstagande till motionens förslag visade det sig att man avsåg att klara befolkningsglesare områdens jourkostnader genom att välja en minskad tillgänglighet i stället för en solidarisk omfördelning inom vårdpengens ram.

Detta var sannerligen inte avsikten med Sjukvårdspartiets ursprungliga motion och det uppfyller heller inte fullmäktiges beslutsformuleringar om att översynen ska leda till ett kostnadseffektivt system med god patientsäkerhet och rättvis ekonomisk belastning för alla utförare i länet.

Under den fleråriga behandlingen av den ursprungliga motionen har vi i fullmäktigeutskott och i andra sammanhang fått uppfattningen att den tidigare oppositionen haft en i grunden positiv uppfattning till motionens målsättningar. Denna inställning har bland annat skymtat i Sala Allehanda under valrörelsen 2010 där följande kunde noteras.

Denise Norström (S) och Juha Rundgren (V) kritiserade den 8 januari alliansen för stängningen av jourmottagningen i Sala under sommaren 2009.

Denise Norström konstaterade den 3 maj att en närakut i Sala inte var aktuell men att detta kunde kompenseras med att familjeläkarna skulle ha öppet längre på kvällarna.

Glenn Andersson (S) konstaterade den 5 juli att om de borgerliga skulle få styra vidare i landstinget var risken stor att familjeläkarjouren skulle försvinna i Sala.

Denise Norström konstaterade i annonser i valrörelsens slutskede att ”vi socialdemokrater” inte kunde vänta längre med att utveckla närsjukvården i Sala.

Om den nuvarande majoriteten efter dessa uppfattningar i opposition inleder sin tid som majoritet i landstinget med att stänga familjeläkarjourerna i Sala måste vi uttrycka både besvikelse och överraskning. Vår formulering från valrörelsen att ”Sjukvårdspartiet behövs” upplever vi som alltmer giltig.

Gunnar Stenås

Sjukvårdspartiet Västmanland

Mats Olander

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons