Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Viktigt att vi gör rätt

Annons

”Hjälplös och förtvivlad dotter, Sala” (24/12) beskriver hur hon upplevt sin situation med sin

demenssjuka mamma under den gångna hösten. Det hela började

med att modern blev mer och mer förvirrad, vilket ledde till att hon, enligt vad skribenten uppger, efter övertalning, tog emot hemtjänstinsatser.

Förvirringstillståndet förvärrades med nattliga promenader och hemtjänstinsatserna utökades så småningom, berättas vidare. Dottern uppger att hon tog kontakt med en handläggare och då framförde önskemål om att modern borde erbjudas ett annat boende och då upplystes om att det var en mer komplicerad process än vad hon hade kunnat tänka sig.

Skribenten framför klagomål på hur handläggningen genomförs, svårigheten att få tag på handläggare och krångliga procedurer för att få behovet av demensboende styrkt.

Från förvaltningens sida beklagar vi verkligen att vi inte varit tillgängliga. Våra handläggare är relativt ofta borta från kontoret.

Det kan vara fråga om hembesök eller vårdplaneringar i något sammanhang, men om det är ett brådskande ärende ska normalt någon annan handläggare kunna hantera en akut händelse.

Vi har förståelse för att många människor kan uppleva att handläggningen går för långsamt och det krävs för mycket intyg av olika slag. Det är dock viktigt att vi får rätt underlag för att kunna fatta rätt beslut om insatser.

Ofta genomförs vårdplaneringar där såväl kommun, landsting och den berörde/god man/anhöriga finns representerade.

I vissa situationer, exempelvis vid demenssjukdom, ska det göras en medicinsk utredning och utfärdas ett läkarintyg som styrker att det föreligger en viss diagnos. Det är en trygghet för den enskilde att man kan utesluta att det inte är fråga om andra, och kanske behandlingsbara, tillstånd som förorsakar förvirringen.

I insändaren beskrivs dessutom

att en stor del av hösten gick i väntan på undersökningar och det intyg som skulle utfärdas av landstingets läkare.

Den medicinska utredningen genomförs av landstinget. I det fall en handläggare väntar på erforderliga intyg så kan ett beslut om tillfälliga insatser fattas, exempelvis utökad hemtjänst eller

en plats på ett korttidsboende. Alla insatser som ges enligt socialtjänstlagen är dock frivilliga och det går således inte att tvinga någon till en insats som personen i fråga inte vill ha.

Det är också viktigt att om en person, till exempel på grund av en demenssjukdom, inte kan föra sin egen talan får en företrädare i form av god man eller förvaltare utsedd för sig. Denne kan då företräda den enskilde i dessa sammanhang.

Vi beklagar återigen att skribenten inte upplever sig ha fått ett bra bemötande av oss på vård- och omsorgsförvaltningen. Vi beklagar också att skribenten har fått olika uppgifter från landstinget respektive oss. Så ska det naturligtvis inte vara.

Från förvaltningens sida kommer vi att kontakta skribenten

personligen för att reda ut vad som har hänt och framförallt göra allt vi kan för att trygga mammans situation.

Förvaltningschef, vård- och omsorgsförvaltningen, Sala kommun

Karin Bodlund

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons