Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

SA 140 år – chefredaktören: ”Det kommer vi att fira under hela detta år”

 
Sala Allehanda 140 år
Visa alla artiklar

10 december 1879. Det var dagen då det första numret av Sala Allehanda kom ut. Då, för 140 år sedan, präglades mediebranschen av hård konkurrens och ovisshet. Förhållandena i modern tid är förstås radikalt annorlunda, men det finns också mycket som är sig likt än i dag. I flera avseenden är känslan att de historiska cirklarna sluts.

Annons

Sala Allehanda är en tidning som alltid präglats av en enorm glöd och en förmåga att stå stark i tuffa tider.

Tidningen grundades av blott 20-årige Constantin Lindgren. När den första utgåvan av tidningen kom ut i december 1879 var den emellertid inte den första tidningen på marknaden i Sala. 19 år tidigare hade nämligen Sala Tidning grundats av ingen mindre än Constantin Lindgrens far, Gustaf Adolf Lindgren. Sala Tidning kom ut med sitt första nummer 29 december 1860.

Under de tidigare åren dök också andra konkurrenter upp på tidningsmarknaden i Sala. Det går att läsa i den bok som gavs ut när Sala Allehanda fyllde 100 år 1979, ”Sala Allehanda 100 år (1879-1979)”, sammanställd och redigerad av Charles Söderström.

Sala Tidning lades ner 1881, men marknaden var fortsatt hård.

Allra tuffast konkurrens kom från Sala-Posten som fanns på marknaden under 54 år, mellan åren 1906 och 1960.

Sala Allehanda var den tidning som överlevde och har därefter upplevt både framgångar och motgångar. Redan på 1940-talet nämndes ”tidningsdöden” i spalterna, detta eftersom konkurrerande tidningar i Sala, Avesta och Fagersta lades ner under den tiden.

Constantin Lindgren fick inte vara med länge. Han avled i mars 1885, blott 25 år gammal. Under sina korta år i livet hann han uträtta mycket. Ett par år efter att han hade grundat Sala Allehanda lämnade han Sala till förmån för Eskilstuna. Där etablerade han en boktryckerirörelse och grundade också tidningen Eskilstuna-Posten. Constantin Lindgren efterlämnade hustru och fyra barn. I dödsrunan i Sala Allehanda stod bland annat följande om honom: ”Lindgrens företagsamhet har blifvit rikt välsignad av all god gåfvas gifvare. Som människa var Lindgren en hedersman af renaste vatten och bakom det stundom sträfva lynnet låg det bästa af allt: ett ädelt, ömmande hjärta”.

I historien om Sala Allehanda är det intressant att läsa om det fokus och utrymme tidningen redan på 1800-talet, under ledning av dess förste redaktör Julius Fredrik Ågren, gav åt bränder - både när de inträffade lokalt eller på helt andra orter i landet. Förmodligen fanns en fascination och fasa även då kring bränder, eller så visste redaktionen att bränder och dess förödelser hade ett stort allmänintresse. Än i dag skriver lokalmedier mycket om bränder, brottsfall och olyckor, inte minst av den anledningen, men Constantin Lindgren och hans kollegor kunde knappast ana att det i framtiden skulle komma någonting som heter Internet med helt nya publiceringsmöjligheter och att lokaltidningar en dag skulle sända tv live vid så kallade breaking news-händelser. När man går igenom historien är det också intressant att se vilka pressetiska värderingar som gjordes på den tiden. Jag läser bland annat en notis från 1880 om en person som utan belägg pekas ut för mordbrand. Somliga kan säkert ha synpunkter på dagens publiceringsbeslut, men liknande ord skulle aldrig publiceras i ett seriöst medium i dag.

Efter de första årens tuffa konkurrens växte Sala Allehanda till ett mycket starkt tidningsföretag, som firade stora framgångar inte minst på 1970-talet och en god bit in på 1980-talet. I jubileumsboken som kom ut i samband med 100-årsdagen räknar jag ihop ett drygt 100-tal medarbetare på tidningen 1979. En imponerande skara människor. Det är någonstans här som den historiska cirkeln börjar knytas ihop, för precis som förändringen var stor under Sala Allehandas inledande år har den på ett annat sätt varit stor under de senaste åren. Då som nu präglas mediebranschen av hård press, konkurrens och stora utmaningar.

Just Sala Allehanda har också varit föregångare inom många områden, detta tack vare skickliga medarbetare genom historien som har haft förmågan att blicka framåt och anamma ny teknik och nya arbetssätt. 1962 införde till exempel Sala Allehanda ett nytt system för prenumeration och distribution. Kunderna kunde betala prenumerationsavgiften genom postgiro, något som då sågs som en teknisk innovation av stora mått. För 20 år sedan var också Sala Allehanda och dåvarande Ingress Media i fokus och det berodde inte främst på att Sala Allehanda blev tredagarstidning år 2000. Dåvarande chefen Göran Lundberg, i rollen som vd och huvudredaktör, genomförde nämligen en organisation som ansågs vara kontroversiell år 2000. Lundberg sprängde de gränser som framtill dess varit traditionella mellan olika roller på redaktionen, det vill säga reportrar, redigerare och fotografer i samband med att intäkterna började svikta. Det var via denna omorganisation år 2000 som begreppet ”multijournalist” föddes. Det innebar att alla på redaktionen skulle göra allt och bli bredare i sitt yrkeskunnande. Detta väckte inledningsvis stark debatt och kritik i Mediesverige. Kritiken mildrades efter några år. Historien visade att Lundberg på många sätt låg före sin tid i sitt organisationsbygge. I dag är det arbetssätt han genomförde etablerat bland svenska landsortstidningar och också en anledning till att nuvarande reportrar på Sala Allehanda fortsatt är så drivna och effektiva i sitt arbetssätt. De är helt enkelt multijournalister, ett epitet som inte längre är ett skällsord.

När man som redaktör ständigt blickar framåt är det också nyttigt att blicka bakåt i historien. Under en era på 140 år finns det så många föregångare som med mod, skicklighet och hårt arbete har fört Sala Allehanda framåt i tiden i med- och motgång. Under Sala Allehandas första 100 år fanns hård konkurrens från andra lokala tidningar. I dag kommer konkurrensen från helt annat håll, nämligen från globala aktörer som Facebook och Google som sedan några år tillbaka slagit till med kraft på den svenska annonsmarknaden. Tiderna förändras, men Sala Allehanda består. I dag är Sala Allehanda så mycket mer än en tidning. För 40 år sedan var vi betydligt fler, men då var å andra sidan inte Sala Allehanda en nyhetsförmedlare som uppdaterar nyheter 24 timmar om dygnet alla dagar under ett år. Sala Allehandas betydelse för det lokala samhället har varit och är ovärderlig.

10 december 2019 fyller Sala Allehanda 140 år. Det kommer vi att fira under hela detta år. Jag är enormt tacksam över alla medarbetare och läsare vi har nu och som vi har haft genom åren. Alla som har varit och är med på resan under 140 år är en viktig del av det som är Sala Allehandas själ.