Annons
Vidare till salaallehanda.com
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

"SA skapar drev mot kontorschef" – chefredaktören förklarar varför namn publicerades

Under de senaste veckorna har man i Sala Allehanda kunnat läsa en serie artiklar och insändare som framfört oerhört allvarliga påståenden kring arbetsklimatet och chefskapet på ett av kommunkontoren i Sala. Enligt artiklarna pekas kontorschefen ut att, i princip ensam, ha orsakat denna kultur. Artiklarna har försetts med rubriker som innehållit ord som terror och skräck.

Med ovan nämnda serie har SA skapat ett drev mot denna kontorschef och även medvetet valt att publicera hennes namn och nu även bild. Pressetiken känns som dokument man för längesedan inte bara glömt bort utan även raderat på redaktionen.

Sala Allehanda har skapat en häxjakt mot en person som varken står åtalad eller dömd för något. En person som i sin chefsroll tagit en rad beslut och haft en ledarstil som inte gillats av en del av de anställda. Enligt artikelserien inte bara i ett sammanhang utan i två. Ett brott? Knappast. Ovanligt? Nä. En chefs roll är att leda och fördela arbetet. Ett stort ansvar med stora befogenheter - absolut. Men också en ganska otacksam uppgift många gånger. Jag tror att de flesta som har eller har haft en chefsroll kan intyga att man många gånger gjort sig impopulär särskilt då omorganiseringar och förändringar genomförts. Leder sådant till att arbetstagare väljer att gå vidare till andra arbetsgivare? Ja, rätt ofta. Kan en journalist som ringer till en chefs tidigare arbetsplats hitta personer som varit kritiska till ledarstilen och sättet att fördela arbetsuppgifter? Ja med största sannolikhet. Men säkert kan man även finna personer som också uppskattat förändringen och ledarstilen. Kan faktumet att hen i detta fall är kvinna spela in? Jag tror tyvärr att fortfarande år 2017 så skulle en man inte ifrågasättas eller hängas ut på samma sätt.

Som anställd ska du absolut möjlighet att framföra klagomål. Detta kan antingen göras direkt till din närmsta chef, en annan chef eller om du så hellre önskar och är fackligt ansluten, till ditt fackliga ombud. Jag har själv under flera år varit förtroendevald på min dåvarande arbetsplats och många gånger arbetat med just sådana klagomål. Känner du ändå att du inte håller med om chefens sätt att leda och fördela arbetet kan du väja att entlediga dig själv och söka dig till en annan arbetsplats. Det senare förstår man att den första artikelns källa valt att göra.

Något viktigt som artikelserien helt missat att belysa är att en kontorschef har ett strategiskt ansvar och har en rad mellanchefer under sig som i sin tur leder det operativa arbetet och innehar personalansvaret för de anställda inom sitt område. Självklart efter de strategiska beslut som fattats av ovanstående chefer.

Så vad tycks ha utlöst detta drev? Jo en mellanchef som väljer att säga upp sig, utan att - kan vi läsa - ha lyft den problematik han upplevt vara så allvarlig via något fackligt ombud. Mellanchefen har helt enkelt själv valt kliva av, ingen uppsägning, ingen uppmaning. Ett eget beslut. Inget konstigt heller. Men att mellanchefen med ett personalansvar, för delar av den grupp som enligt artikeln mår och har mått så dåligt, istället försöker föra denna dialog med sin före detta chef via media känns både oprofessionellt och föga konstruktivt. Detta eftersom en chef aldrig kan kommentera personalärenden eller enskilda händelser. Så denna granskning är från början formad att vara ensidig. Och säg den chef som vill kommentera och diskutera ett pågående arbete med att förbättra ett dåligt arbetsklimat i media?

Kanske upplever Sala Allehanda att de kritiskt granskar den kommunala verksamheten och kommunala chefer genom artikelserien. Detta är absolut något som journalister bör göra. Men problemet är att granskiningen är just skrattretande enkelspårig. Inget granskande arbete verkar ha gjorts vad gäller övriga inblandande. Vad hade den nu avgående IT-chefen för del i det rådande arbetsklimatet? Hur ledde han sitt arbete som chef? På vilket sätt drevs kommunens IT-verksamhet och hemsida framåt under hans ledarskap? Vilka upphandlingar gjordes, hur spenderades de kommunala skattepengarna? Och så vidare. Vad kan ha orsakat att relationen cheferna emellan inte fungerade? Ställdes orimliga krav eller var det snarare så att deadlines inte hölls? Jag har ingen aning men slås av en totalt enkelspårig vinkel i artiklarna. Har samma grävande i mellanchefers och arbetstagarnas CV:n gjorts och man undersökt hur de fungerat i tidigare roller? Kanske vore det intressant. Eller inte.

Har man noterat att huvudskyddsombudet som uttalar sig verkar vara mellanchefens granne (inte mycket grävarbete krävs för att upptäcka detta) som blir huvudskyddsombud strax innan anmälan till arbetsmiljöverket görs? Men visst - såklart kan kollegor också vara grannar och huvudskyddsombudsuppdraget rotera. Men varför har SA inte rapporterat att denna anmälan är nedlagd av arbetsmiljöverket? Inte heller detta är särskilt svårt att ta reda på. Och vad har en fd polismästare för kännedom om det arbete som görs på medborgarkontoret? Skulle en pensionerad förskolelärare anses kunna leverera relevant information om hur arbetsklimatet är på den lokala brandstationen leds? Vilket ansvar har och tar övriga mellanchefer i arbetet med att förbättra arbetsklimatet? Chefer som de facto har arbetsledaransvar på detta kontor där arbetstagarna nu utmålas befinna sig i ett skräckvälde? Vilket ansvar har man som arbetstagare i att skapa en bra kultur på en arbetsplats? Alltså. Kom igen! Inget av detta finns med i artikelserien som känns från början skriven med agendan att få bort kontorschefen snarare än att granska en kommunal verksamhet.

Att SA:s nya plustjänst lanseras samma dag som artikelserien inleds kanske är en tillfällighet men gissningsvis har det skapade drevet också lett till en ökad inkomst för tidningen.

Är verkligen detta det bästa sättet att lösa ett dåligt arbetsklimat? Är det ett konstruktivt sätt att framföra sitt missnöje mot sin chefs sätt att leda arbetet? Det tycks snarare vara ett säkert sätt att skapa en mobb, vilket också gjorts. Det hela lämnar mig med en känsla av personlig vendetta med tydlig avsikt att gräva fram så mycket skit som möjligt. Har Sala Allehanda ägnat minsta tanke att denna nu totalt uthängda kontorschef är en människa som med högsta sannolikhet mår fruktansvärt dåligt just nu? Handen upp alla ni som tycker som jag!

Fd förtroendevald

Svar:

En av journalistikens viktigaste uppgifter är att granska. Politiker och chefer inom offentlig verksamhet får förvänta sig en ännu hårdare granskning, eftersom det är av stort allmänintresse hur våra offentliga medel används.

Sala Allehandas journalistik är neutral. Vi ägnar oss inte åt häxjakter. Vi har heller inte någonting personligt emot enskilda personer.

I denna granskning har vi pratat med väldigt många personer både på den aktuella chefens nya arbetsplats och på den gamla. Vi har också kunnat avslöja att rekryteringsfirman inte tog in referenser från den förra arbetsplatsen. Vi har också ansträngt oss för att få kommentarer från den aktuella chefen, men dessa har uteblivit.

Vi arbetar enligt de pressetiska regler som alla seriösa medier förhåller sig till. Denna publicering är noga genomtänkt. Med tanke på att det handlar om en chef i en kommunal verksamhet, med tanke på de uppgifter som kommit fram i vår granskning och eftersom jag finner att det finns ett stort allmänintresse anser jag att det var befogat att publicera namn och bild på den aktuella chefen.

Daniel Nordström, Chefredaktör och ansvarig utgivare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel