Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sala kommun slipper två av tre självrisker för skogsbränder

Artikel 30 av 30
Stora skogsbranden i Rörbo
Visa alla artiklar

I början av juni i år uppstod bränder på tre områden i Sala kommun och man kan inte utesluta att bränderna var anlagda. Nu har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, bara betalar en kommunal självrisk för räddningsinsatserna.

Annons
Bilden togs sedan man fått kontroll på bränderna, en hemvärnssoldat från 22 Hemvärnsbataljonen, Västmanlandsbataljonen, var då sysselsatt med eftersläckning.Foto: Magnus Wahlund

Anmäl text- och faktafel

När en större räddningsinsats, exempelvis vid skogsbränder, genomförs av en kommun, så kliver staten in och betalar stora delar av kostnaderna för att inte landets kommuners ekonomier ska slås sönder av oförutsedda händelser. I stället delas huvuddelen av kostnaderna solidariskt av alla svenska skattebetalare genom statens försorg.

Den drabbade kommunen betalar en självrisk som utgörs av 0,02 procent ”av det sammanlagda skatteunderlaget som står till kommunens förfogande året före det år då kostnaderna uppkommit” som det står i förordningen.

Och den självrisken betalas normalt per räddningsinsats. Det skulle ha inneburit att Sala kommun behövt betala tre sådana självrisker – var och en omfattande hundratusentals kronor av de pengar skattebetalarna betalat via skattsedeln till kommunen.

Men Salas kommunalråd Anders Wigelsbo och räddningschef Tommy Jansson skrev ett brev till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, där man ansåg att kommunen bara skulle behöva betala en självrisk. Räddningschef Tommy Jansson förklarar:

– Vi tyckte att det var fråga om bränder som kan misstänkas vara anlagda och där det fanns flera gemensamma beröringspunkter. Vi ansåg att vi bara skulle behöva betala en självrisk.

Nu har MSB gått Sala kommun till mötes: Kommunen behöver bara betala en självrisk.

– Det här sparar naturligtvis mycket pengar för kommunens skattebetalare och det är vi glada för, säger Tommy Jansson. Men han framhåller också att MSB:s beslut är bra ur fler aspekter:

– Det här var ju fråga om tre separata bränder men där vi delade upp resurserna dag för dag och timme för timme, exempelvis skickades helikoptrar från den ena branden till den andra ibland timme för timme beroende på var de behövdes bäst. Om vi hade tvingats bokföra exakt vilka resurser vi tillsatte vid varje separat brand för att kunna redovisa de exakta kostnaderna så hade det medfört ett helt onödigt merarbete.

Tommy Jansson menar också att beslutet är bra för Sala och för landets övriga kommuner inför framtiden:

– Det här gör att man från en kommun kan beställa resurser utan att behöva tänka på plånboken, annars hade man kanske tänkt till en gång extra innan man frågade efter helikoptrar eller annan hjälp, om det hade inneburit flera självrisker.

Alla artiklar i
Stora skogsbranden i Rörbo
Annons