Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

SD: Nedskärning i kulturskolan gör Sala mindre attraktivt

Annons

SD: Nedskärning i kulturskolan gör Sala mindre attraktivt

För att stävja den ekonomiska obalansen i kommunen har det i dagarna presenterats ett förslag på besparing inom skolnämnden. Detta har fått stor medial uppmärksamhet och väckt starka reaktioner. En av de största besparingarna hamnar på kulturskolan.

På det senaste kommunstyrelsesammanträdet framgick det att en stor del av underskottet i kommunen beror på uteblivet statsbidrag från Migrationsverket. Vidare presenterades det att trots åtgärder vidtagits hålls kostnaderna konstanta. Detta berör främst vård och omsorgsnämnden men spiller även över på andra verksamheter på grund av dess kostsamma omfattning, däribland skolnämnden.

Den föreslagna besparingen på Kulturskolan gällande minst tre miljoner kronor årligen kommer få långsiktiga konsekvenser som påverkar såväl utövare som kommunens invånare i helhet. Några av de saker som berörs är bland annat den så kallade kulturgarantin som innebär ett arbete i kommunens skolor där kulturskolan presenterar och visar upp sin verksamhet. Vidare kommer den påkostade och renoverade missionskyrkan inte nyttjas som tidigare tänkt, Händels årliga musik & fyrverkerishow återkommer inte och kulturskolan kommer få ett kraftigt minskat utbud av exempelvis dans, konst, musik och teater för barn och ungdomar. Med andra ord går kulturskolan till att bli en mer traditionell musikskola med inslag av övriga kulturella verksamheter.

Kulturskolan är även viktig ur folkhälsosynpunkt då den kan bidra att stävja den psykiska ohälsan genom att ge plats till exempelvis barn och ungdomar med en kreativ vilja som mår dåligt. För dem som är mer idrottsintresserade finns redan goda möjligheter, men detta ger samma chans till de mer kreativt lagda.

Ur integrationssynpunkt ges nyanlända chansen att ta del av svenskt kulturliv och kulturhistoria som hjälper till att förstå samhället i sitt nya hemland och bidrar till att finna sin plats i samhället.

Nedskärningen påverkar självfallet även de anställda som riskerar att bli av med sina arbeten och där till sin inkomst.

Dessa besparingar kommer leda till att Sala kommuns kulturella utbud kommer decimeras kraftigt och på sikt minska attraktionskraften för kommunen i sin helhet. Sala riskerar att bli en stad där man endast sover och arbetar, utan möjlighet till nöje och personlig utveckling på det kulturella planet.

Vi i Sverigedemokraterna Sala motsatte oss besparingsförslaget gällande kulturskolan. Inte bara för att vi sedan tidigare gått till val på bland annat en avgiftsfri kulturskola utan även för att vi ser de långtgående konsekvenserna av denna nedskärning. Vi ser värdet av en stark kulturell närvaro i kommunen, för både gammal som ung och vi kommer fortsätta arbeta för ett starkare kulturliv och en kulturskola värd namnet.

Magnus Edman

gruppledare (SD)

Louise Eriksson

ledamot skolnämnden (SD)

Joel Liljekvist

ledamot kommunstyrelsen (SD)

Anmäl text- och faktafel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel