Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Brister i gravregistret medför problem

Ett bristfälligt gravregister har ställt till problem för kyrkogårdsförvaltningen i Sala-Norrby-Möklinta kyrkliga samfällighet. ”Bara på Salas nya kyrkogård saknar åtskilliga gravar gravrättsinnehavare”, säger kyrkogårdschef Göran Fransson.

Annons
Göran Fransson, chef för kyrkogårdsförvaltningen i Sala-Norrby-Möklinta kyrkliga samfällighet, vid en av de gravar som saknar gravrättsinnehavare i gravregistret. Foto: Terese Ahlin

När en person skall begravas tittar alltid kyrkogårdsförvaltningen i gravregistret för att se vem som är gravrättsinnehavare till den aktuella graven. Om det är gravrättsinnehavaren som själv avlidit, eller om det skall upplåtas en helt ny grav, är det viktigt att en ny gravrättsinnehavare utses av dödsboet, eller genom ett förordnande, så snart som möjligt.

– En eller flera personer kan vara gravrättsinnehavare. Då måste man vara överens om hur graven skall skötas och se ut, säger Göran Fransson, som är kyrkogårdschef vid Sala kyrkliga samfällighet.

Han påpekar att det finns regler för hur en gravanordning får se ut och att gravrättsinnehavare både har rättigheter och skyldigheter. Reglerna kring gravarnas utseende är till för att värna om kyrkogårdens karaktär och värdighet. Har man egna, eller speciella önskemål om hur en gravanordning skall se ut, skall kyrkogårdsförvaltningen som huvudman kontaktas för ett beslut.

– Skulle vi säga nej så kan beslutet överklagas till länsstyrelsen, berättar Göran Fransson.

Han säger att det är ovanligt att folk är oense om hur en grav skall se ut.

– Men det händer. Vi hade ett fall på en av våra kyrkogårdar där en gravrättsinnehavare tog bort rabatten på graven och sådde gräs. Sedan kom en släkting, som inte var gravrättsinnehavare, dit och grävde en ny rabatt, förklarar Göran Fransson.

Att hitta alla gravrättsinnehavare är dock ett stort problem i dagsläget. Om en gravrättsinnehavare, som är bosatt på annan ort, avlider sker det ingen automatisk uppdatering i samtliga av landets gravregister.

– Bor gravrättsinnehavaren i Stockholm och har avlidit får vi alltså inte veta det, säger Göran Fransson.

En anställd inom den kyrkliga samfälligheten arbetar sedan i höstas heltid med att försöka uppdatera registret. Men trots det saknar många gravar i dag gravrättsinnehavare.

– Bara på Nya kyrkogården saknar åtskilliga gravar gravrättsinnehavare. Vi har nu satt upp gröna skyltar vid gravarna och hoppas att folk som är gravrättsinnehavare, eller vet något om vem som kan vara det, skall höra av sig oss, säger Göran Fransson.

Den som har information om en grav med grön skylt kan ringa 0224-57800.

Gravrättsinnehavaren får bestamma:

Gravrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter

Vilka personer som får gravsättas inom gravplatsen samt hur denna skall se ut när det gäller utsmyckning och gravsten.

En rättighet är också att få gravrätten förnyad på 15 år när de första 25 åren passerat.

Gravrättsinnehavaren skall också återlämna gravplatsen till upplåtaren, det vill säga kyrkogårdsförvaltningen.

Till gravrättsinnehavarens skyldigheter hör bland annat att:Hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick.

Iaktta huvudmannens (kyrkogårdsförvaltningens) bestämmelser när det gäller gravanordningarnas utseende och regler kring utsmyckning.

Före gravrättstidens utgång skall en anmälan om förnyelse av gravrätten göras.

Begravning med på skatten

Alla som är folkbokförda i Sverige betalar en begravningsavgift tillsammans med skatten. Avgiften täcker bland annat begravningskostnaderna, lokaler för begravningen och gravplats i 25 år.

Begravning kan också ske i annan kyrkas eller religions ordning eller som borgerlig begravning.

Mer läsning

Annons