Annons
Vidare till salaallehanda.com
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Westman: Dyrt att styra bara på ideologi

Hur ska ett beslut se ut för att skrivas i sten?

Dagens parlamentariska läge har verkligen försatt Sala kommun i nya situationer. I och med att Socialdemokraternas budget vann 2021 och Alliansen valde att sitta kvar och styra, utifrån Socialdemokraternas budget.

Ett av de uppdragen som Socialdemokraterna skrev in i årets budget var att all kommunal städning ska övertas i egen regi fr o m att upphandlade avtal löper ut. Men I och med att avtalen ej löpt ut under 2021 utan löper ut under 2022 saknas det dock ekonomisk finansiering för att kunna göra denna förändring.

Alliansens budget vann 2022.  I deras budget står det inte att kommunal städning ska övertas och det finns heller inga medel avsatta för att göra detta. Vilken budget är det som gäller i sakfrågan, kan man undra? Och kan man ändra på ett taget beslut som inte verkställts? 

Enligt kapitel 2, paragraf 4 i kommunallagen, ”Kommuner och regioner får inte fatta beslut med tillbakaverkande kraft till nackdel för medlemmarna. Sådana beslut får dock fattas om det finns synnerliga skäl för det. Lag (2019:835) Om beslutet om städning i egen regi är till fördel för medborgarna, får man inte riva upp ett sånt beslut, men om det finns synnerliga skäl för att göra det, får man. 

För att kunna riva upp beslutet eller hävda att det fortfarande gäller, tolkar vi det som att redovisning om det är till fördel för kommunen eller inte behövs tas fram. 

Vilka investeringskostnader ger detta? Hur påverkar detta verksamhetens ramar? Hur ska organisationen planeras? Finns det medel för att bemanna en sådan organisation?  

Vilka  konsekvenser ger detta ordinarie verksamhet?  I dagsläget saknas det helt. Det har inte utretts före budget 2021 eller före budget 2022. 

Det nya parlamentariska läget där ingen sida har majoritet innebär att det blir allt svårare att skriva verkställande förslag rakt in i budgeten, utan att förankra dem hos en majoritetsgrupp av fler partier, ha berett det eller lagt fram det som ett utredningsförslag, särskilt om beslutet rör flera års budgetar. 

Även om Sverigedemokraterna ansåg att Socialdemokraternas budget var bättre än Alliansens 2021, så la de ner sina röster i budget 2022 varpå Alliansens förslag vann. Salas Bästa röstade på sin egen budget både då och för 2022 och reserverade sig mot besluten. I detta fall har en majoritet ändrat sig i frågan om kommunal städning, eller åtminstone om vilken budget som ska gälla. Utan pengar är det svårt att genomföra något. 

Om förändringar av tagna beslut är demokratiskt eller inte, kan man tvista om. Demokrati innebär ju att en majoritet väljer att göra något och att minoriteten förlorar, oavsett hur dessa konstellationer ser ut eller hur länge de varar. 

Ett beslut gäller ju fram till dess att det verkställs eller ett annat beslut antagits och om beslut inte tas på rätt sätt, kan beslut överklagas och rättsprövas.

Det ska därför bli intressant att se hur den här frågan behandlas av revisionen och om den rättsprövas. Det lär bli en vägledning för liknande situationer i framtiden. 

Från Salas Bästa vill vi gärna se vad förslaget innebär både ekonomiskt och organisatoriskt, innan vi stödjer det som ett skarpt förslag. Det borde inte gå att lägga sådana skarpa förslag i budget utan att det finns utrett innan, anser vi. Att styra kommunen på endast ideologi, oavsett färg, blir aldrig bra och kan bli väldigt dyrt! Särskilt om ideologin vinner vartannat år. 

Hanna Westman, Salas Bästa, partiledare

Läs också:

Ändrade fullmäktiges beslut – nu ska ärendet granskas

Insändare: Om hur ett majoritetsbeslut i fullmäktige behandlas

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel